การตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

  • Windows

    เปิด [Command Prompt] ของ Windows จากนั้นป้อน ipconfig/all และกดปุ่ม Enter

    นอกเหนือจากหมายเลข IP ที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS เซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นเช่นกัน

  • macOS

    ใน macOS ให้เปิดแอปพลิเคชั่น [Terminal] ป้อน ifconfig -a และกดปุ่ม Return หมายเลข IP ที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์จะแสดงอยู่ในรายการ [enX] (X: หมายเลข) ถัดจาก [inet] ในรูปแบบ “***.***.***.***”

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น [Terminal] โปรดดูวิธีใช้ macOS

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้หมายเลข IP เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย ให้เปลี่ยนหมายเลขทางขวาสุดเมื่อกำหนดหมายเลข IP ให้กับกล้องตามขั้นตอนที่อธิบายใน การตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง

ตัวอย่าง: 192.168.1.10