การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและหน้าจอของข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอหรือในช่องมองภาพได้เองระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ โปรดดู การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ ใน การถ่ายภาพนิ่ง
  • การกำหนดข้อมูลบนหน้าจอเอง
  • การกำหนดข้อมูลในช่องมองภาพเอง
  • การแสดงช่องมองภาพแนวตั้ง
  • ตาราง
  • ฮิสโตแกรม
  • การแสดงข้อมูลเลนส์
  • การลบการตั้งค่า

เน้นที่การบันทึก

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [เน้นที่การบันทึก]

 3. เลือกตัวเลือก

  • เปิด

   กรอบสีแดงรอบหน้าจอจะกะพริบขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • ปิด

   ไม่แสดงกรอบเพื่อเรียกความสนใจในระหว่างดำเนินการบันทึก

เครื่องหมายมุมมอง

หากคุณจะเปลี่ยนอัตราส่วนภาพเมื่อแก้ไขภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ คุณสามารถแสดงเครื่องหมายมุมมองบนหน้าจอบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ระหว่างสแตนด์บายและการบันทึก) เพื่อให้ทราบถึงมุมรับภาพสุดท้ายหลังจากแก้ไข

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [เครื่องหมายมุมมอง]

 3. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือกการแสดง

หมายเหตุ

 • เครื่องหมายจะไม่แสดงระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้จะไม่ได้แท็กด้วยข้อมูลเครื่องหมายมุมมอง)