การ์ดที่รองรับ

การ์ดต่อไปนี้สามารถใช้งานร่วมกับกล้องได้โดยไม่จำกัดความจุของการ์ด หากการ์ดที่ใช้เป็นการ์ดใหม่หรือเคยฟอร์แมต (เตรียมใช้งาน) โดยใช้กล้องหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ควรฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องนี้ก่อน ()

  • เมมโมรี่การ์ด SD/SDHC/SDXC

    รองรับการ์ด UHS-I

การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว

เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ดที่มีประสิทธิภาพดีพอ (ความเร็วในการเขียนและการอ่านเพียงพอ) สำหรับขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()

SDXC

ในคู่มือนี้ “การ์ด” หมายถึง เมมโมรี่การ์ด SD, เมมโมรี่การ์ด SDHC และเมมโมรี่การ์ด SDXC

*ไม่รวมการ์ด โปรดซื้อการ์ดต่างหาก