การประมวลผลภาพ RAW บนคลาวด์

คุณสามารถอัปโหลดภาพ RAW หรือ RAW แบบกระชับ ไปยัง image.canon เพื่อประมวลผลเป็นภาพ JPEG หรือ HEIF ภาพ RAW จะยังคงเดิมเหมือนเมื่อตอนถ่าย ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเงื่อนไขการประมวลผลเพื่อสร้าง JPEG หรือ HEIF ได้หลายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ต้องทำการลงทะเบียนฟรีที่ image.canon ให้เสร็จสิ้นล่วงหน้า

  โปรดทราบว่าการประมวลผลภาพ RAW บนคลาวด์ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน สำหรับรายละเอียดการสมัครสมาชิก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ image.canon

 • ภาพที่สร้างขึ้นโดยการประมวลผลภาพนี้จะถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ image.canon ภาพที่ประมวลผลจะไม่ถูกบันทึกลงในกล้อง

หมายเหตุ

 • ก่อนดำเนินการต่อ ให้เชื่อมต่อกล้องกับ image.canon ()

การตรวจสอบความจุในการประมวลผล

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่คุณสามารถประมวลผลได้ที่ image.canon

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ประมวลผลภาพ RAW บนคลาวด์]

 2. เลือก [ตรวจสอบความจุประมวลผล (รีเฟรช)]

  • กล้องจะเข้าถึง image.canon
 3. ตรวจสอบจำนวนใน [ความจุประมวลผล]

  • ข้อมูลใน [ความจุประมวลผล] จะได้รับการอัปเดต

ข้อควรระวัง

 • [ความจุประมวลผล] คือ [0] เว้นแต่คุณจะมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อประมวลผลภาพ RAW บนคลาวด์ คุณจะได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกตามที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้ที่ image.canon หากคุณตรวจสอบความจุในการประมวลผลโดยไม่มีการสมัครสมาชิก

การเพิ่มภาพเพื่อประมวลผล

 1. เลือก [เพิ่มภาพเพื่อประมวลผล]

 2. เลือกตัวเลือก จากนั้นเลือกภาพ

  • คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพเพื่อประมวลผลพร้อมกันในครั้งเดียว

  เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะประมวลผล จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)

  เลือกช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเพิ่มลงในภาพทุกภาพภายในช่วงระหว่างภาพแรกถึงภาพสุดท้าย
  • หากต้องการประมวลผลภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
  • กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
 3. ตั้งเงื่อนไขการประมวลผลที่ต้องการ

  ใช้การตั้งค่าขณะถ่ายภาพ

  • ภาพถูกประมวลผลโดยใช้การตั้งค่าภาพในขณะที่จับภาพ
  • ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] จะถูกประมวลผลเพื่อสร้าง HEIF และภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น [ไม่ใช้งาน] จะถูกประมวลผลเพื่อสร้าง JPEG

  ตั้งค่าการประมวลผล→JPEG/ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF

  • ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกรายการ
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชั่น
  • หากต้องการกลับไปยังการตั้งค่าภาพในขณะที่ถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม ลบ และเลือก [ตกลง] เมื่อ “คืนการตั้งค่าภาพ” แสดงขึ้น

  หน้าจอการเปรียบเทียบ

  • คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างหน้าจอ [หลังจากเปลี่ยน] และ [ค่าเมื่อถ่ายภาพ] ได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล และหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
  • รายการสีส้มบนหน้าจอ [หลังจากเปลี่ยน] มีการแก้ไขหลังจากเวลาที่จับภาพ
  • กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่หน้าจอเงื่อนไขการประมวลผล
 4. เลือก [บันทึก]

  • เมื่อใช้ [ตั้งค่าการประมวลผล→JPEG] หรือ [ตั้งค่าการประมวลผล→HEIF] ให้เลือก [บันทึกไว้แล้วออก] (บันทึก)
  • อ่านข้อความแล้วเลือก [ตกลง]
 5. เพิ่มไปยังรายการอัปโหลด

  • อ่านข้อความแล้วเลือก [ตกลง]

การตรวจสอบ/ลบภาพที่เลือก

 1. เลือก [ตรวจสอบ/ลบภาพที่ถูกเลือก]

 2. เรียกดูภาพของคุณ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อตรวจสอบภาพ
  • หากต้องการลบออกจากรายการอัปโหลด ให้กดปุ่ม ตั้งค่า

   [ตรวจสอบ] จะแสดงขึ้น

  • หากต้องการตรวจสอบเงื่อนไขการประมวลผลภาพ ให้กดปุ่ม ลบ
 3. ลบภาพปัจจุบันออกจากรายการอัปโหลดตามต้องการ

  • กดปุ่ม เมนู

   เลือก [ตกลง] เมื่อมีข้อความแสดงเกี่ยวกับการลบภาพออกจากรายการอัปโหลด

การอัปโหลดภาพ

 1. เลือก [ส่ง]

 2. อ่านข้อความ

  • อ่านข้อความ จากนั้นแตะ [ส่ง]
  • คุณจะได้รับแจ้งตามที่อยู่อีเมลที่บันทึกไว้สำหรับ Canon ID ของคุณ เมื่อมีการรับไฟล์มาประมวลผลและเมื่อการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

 • จำนวนภาพและความจุในการประมวลผลอาจไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดในการส่ง [Err 138] เกิดขึ้นระหว่างการอัปโหลด โปรดทราบว่าแม้ว่าจำนวนภาพและความจุในการประมวลผลจะไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง แต่ภาพก็อาจถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ ให้รอจนกว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์
 • กล้องยังคงอัปโหลดภาพต่อไปแม้ว่าจะเลือก [หยุด] บนหน้าจอ [ส่งภาพ] หากต้องการยกเลิกการอัปโหลด ให้เลือก [ตกลง] บนหน้าจอ [ยกเลิกการส่ง] ในขณะที่ไฟแสดงสถานะกะพริบ
 • ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณเลือก [ตกลง] บนหน้าจอ [ยกเลิกการส่ง] การอัปโหลดอาจดำเนินต่อไป และภาพอาจถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์