การเลือกโหมดขับเคลื่อน

มีโหมดขับเคลื่อนถ่ายภาพเดี่ยว และถ่ายภาพต่อเนื่อง ซึ่งคุณสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนให้เหมาะกับฉากหรือวัตถุ

 1. กดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 6 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่
 2. เลือกรายการโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการโหมดขับเคลื่อน
 3. เลือกโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อทำการเลือก
 • [ถ่ายภาพเดี่ยว] ถ่ายภาพเดี่ยว

  เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ ภาพจะถ่ายเพียงภาพเดียว

 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง +

  เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ตามที่อธิบายด้านล่างนี้ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ โดยใช้การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์]

  • [กลไก]: สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที
  • [อิเล็ก.ม่านแรก]: สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที
  • [อิเล็กทรอนิกส์]: สูงสุดประมาณ 23 ภาพ/วินาที
 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

  เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ตามที่อธิบายด้านล่างนี้ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ โดยใช้การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์]

  • [กลไก]: สูงสุดประมาณ 6.3 ภาพ/วินาที
  • [อิเล็ก.ม่านแรก]: สูงสุดประมาณ 7.7 ภาพ/วินาที
  • [อิเล็กทรอนิกส์]: สูงสุดประมาณ 15 ภาพ/วินาที
 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ] ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ

  เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ สูงสุดประมาณ 3.0 ภาพ/วินาที ขณะที่ยังคงกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

 • [ตั้งเวลา 10 วินาที]* ตั้งเวลา: 10 วินาที

 • [ตั้งเวลา 2 วินาที]* ตั้งเวลา: 2 วินาที

 • [ตั้งเวลา: ต่อเนื่อง] ตั้งเวลา: ต่อเนื่อง

  สำหรับการถ่ายภาพแบบตั้งเวลา โปรดดู การใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล โปรดดู การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

[ตั้งเวลา 10 วินาที/รีโมทคอนโทรล] และ [ตั้งเวลา 2 วินาที/รีโมทคอนโทรล] จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องมีการจับคู่กับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (แยกจำหน่าย )

ข้อควรระวัง

 • [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] ช่วยให้สามารถใช้ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องได้ประมาณ 15 ภาพ/วินาที เมื่อตั้งค่าไว้ที่ [อิเล็ก.ม่านแรก] หรือ [กลไก] ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

  • อุณหภูมิห้อง (23°C/73°F)
  • การใช้แหล่งพลังงานใดๆ ต่อไปนี้

   • LP-E17 ที่ชาร์จเต็มแล้ว (โปรดทราบว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจช้าลงเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการชาร์จต่ำ)
   • อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)
   • อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (แยกจำหน่าย)
  • ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 วินาที หรือเร็วกว่า
  • การลดแสงวูบวาบ: ไม่ใช้
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องประมาณ 23 ภาพ/วินาที โดยตั้งค่า [อิเล็กทรอนิกส์] เป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • ความเร็วชัตเตอร์: 1/25 วินาที หรือเร็วกว่า

  โปรดทราบว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจน้อยกว่าประมาณ 23 ภาพ/วินาที หากมีสิ่งใดต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง

  • การสลับเป็นโหมดถ่ายภาพ โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ หรือ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือใช้การตั้งค่าที่ทำให้ค่ารูรับแสงเปลี่ยนไปในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น
  • การดำเนินการซูม
  • การดำเนินการโฟกัสด้วยตนเอง
  • Servo AF เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ในโฟกัส
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย Servo AF อาจช้าลงขึ้นอยู่กับสภาพของวัตถุหรือเลนส์ที่ใช้
 • โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่รองรับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด ()
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลงเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟที่กะพริบด้วยการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายลดแสงวูบวาบ] เป็น [ใช้งาน] () นอกจากนี้ เวลาถ่ายภาพต่อเนื่องอาจผิดเพี้ยน และช่วงเวลาในการลั่นชัตเตอร์อาจนานขึ้น
 • เมื่อหน่วยความจำภายในเต็มระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจลดลง เนื่องจากการถ่ายภาพจะถูกปิดใช้งานชั่วคราว ()