การใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เพื่อชาร์จ/ให้พลังงานกล้อง

เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1 (แยกจำหน่าย) คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6NH หรือ LP-E6N ได้โดยไม่ต้องถอดออกจากกล้อง นอกจากนี้กล้องยังสามารถได้รับพลังงาน โปรดทราบว่าแบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6 ไม่สามารถชาร์จได้ด้วยวิธีนี้

การชาร์จ

 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB

  • ในขณะที่ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เข้าไปในช่องสัญญาณดิจิตอลจนสุด
 2. เสียบสายไฟ

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB และเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
  • การชาร์จแบตเตอรี่เริ่มต้นขึ้น และไฟแสดงสถานะ (1) จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
  • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ไฟแสดงสถานะจะดับลง

การให้พลังงาน

ในการให้พลังงานกล้องโดยไม่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง หรือ ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่จะถูกชาร์จระหว่างการปิดสวิตช์อัตโนมัติ

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะเป็นสีเทาเมื่อได้รับพลังงาน

หากต้องการเปลี่ยนจากการให้พลังงานกล้องเป็นการชาร์จ ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

ข้อควรระวัง

 • กล้องจะไม่ได้รับพลังงานหากไม่ได้ใส่แบตเตอรี่แพ็คไว้
 • เมื่อแบตเตอรี่หมด อะแดปเตอร์จะทำการชาร์จ ในกรณีนี้ ไม่มีการให้พลังงานกับกล้อง
 • เพื่อปกป้องและรักษาแบตเตอรี่แพ็คให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม อย่าชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องนานเกิน 24 ชั่วโมง
 • หากไฟแสดงสถานะการชาร์จไม่ติดสว่างหรือเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการชาร์จ (บ่งบอกโดยไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเขียว) ให้ถอดปลั๊กสายไฟ ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่ และรอสักครู่ก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้นำกล้องไปยังศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน
 • ระยะเวลาการชาร์จและปริมาณการชาร์จจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและประจุที่เหลืออยู่
 • เพื่อความปลอดภัย การชาร์จในที่อุณหภูมิต่ำจะใช้เวลานานขึ้น
 • ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อาจลดลงเมื่อให้พลังงานกับกล้อง เพื่อไม่ให้พลังงานแบตเตอรี่หมดลงเมื่อถ่ายภาพเป็นระยะตามปกติ ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว
 • ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง