การทำความสะอาดเซนเซอร์

คุณสมบัติการทำความสะอาดเซนเซอร์ของกล้องจะทำความสะอาดด้านหน้าของเซนเซอร์ภาพ

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ทำความสะอาดขณะที่กล้องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนโต๊ะหรือพื้นที่ราบอื่นๆ

การทำความสะอาดเดี๋ยวนี้

 1. เลือก [ตั้งค่า: ทำความสะอาดเซนเซอร์]

 2. เลือก [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้]

  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ถึงแม้ว่าคุณจะทำความสะอาดเซนเซอร์ซ้ำอีกครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่แตกต่างมากนัก โปรดทราบว่า [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้] อาจไม่สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดเสร็จ

การทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก [ทำงานอัตโนมัติทำความสะอาดเดี๋ยวนี้]

 2. เลือกตัวเลือก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่าเป็น [เมื่อปิดกล้อง] หรือ [ใช้งาน] จะมีการทำความสะอาดเซนเซอร์เมื่อหน้าจอดับลง รวมทั้งเมื่อปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาดด้วยตนเอง

เม็ดฝุ่นที่ไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ สามารถขจัดออกได้โดยการทำความสะอาดด้วยตนเองได้โดยใช้อุปกรณ์เป่าลมหรืออุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีจำหน่ายทั่วไป

ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็มเสมอ

เซนเซอร์ภาพละเอียดอ่อนมาก หากจำเป็นต้องทำความสะอาดเซนเซอร์โดยตรง แนะนำให้ใช้บริการของศูนย์บริการของแคนนอน

 1. เลือก [ทำความสะอาดด้วยตนเอง]

 2. เลือก [ตกลง]

 3. ถอดเลนส์ออก และทำความสะอาดเซ็นเซอร์

 4. สิ้นสุดการทำความสะอาด

  • ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)

ข้อควรระวัง

 • ขณะทำความสะอาดเซนเซอร์ ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ ถ้าหากไฟกล้องดับ ชัตเตอร์จะปิดลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเซนเซอร์ภาพ และม่านชัตเตอร์

  • การปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง
  • การถอดหรือการใส่แบตเตอรี่
 • พื้นผิวของเซนเซอร์ภาพละเอียดอ่อนมาก ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์ด้วยความระมัดระวัง
 • ใช้เครื่องเป่าลมชนิดไม่ติดแปรง เนื่องจากแปรงอาจขูดขีดเซนเซอร์ได้
 • อย่าสอดปลายเครื่องเป่าเข้าไปในกล้องลึกกว่าเมาท์ใส่เลนส์ หากไฟกล้องดับ ชัตเตอร์จะปิดลง และอาจส่งผลให้ม่านชัตเตอร์ได้รับความเสียหาย
 • อย่าทำความสะอาดเซนเซอร์ด้วยอากาศที่มีความดันหรือก๊าซ อากาศที่มีความดันอาจสร้างความเสียหายต่อเซนเซอร์ และก๊าซฉีดพ่นอาจแข็งติดอยู่บนเซนเซอร์และทำให้เป็นรอยขีดข่วนได้
 • หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือต่ำ ในขณะที่กำลังทำความสะอาดเซนเซอร์ เสียงเตือนจะดังเตือน ให้หยุดทำความสะอาดเซนเซอร์
 • หากมีรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลม แนะนำให้ส่งทำความสะอาดกับศูนย์บริการของแคนนอน