ระดับเสียง

ระดับเสียงของกล้องสามารถปรับได้

  1. เลือก [ตั้งค่า: เสียง]

  2. ตั้งค่าตัวเลือก

    • เลือกตัวเลือก แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อปรับระดับเสียง