การเพิ่มข้อมูลทิศทางให้กับภาพเคลื่อนไหว

สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกในแนวตั้ง ข้อมูลทิศทางซึ่งระบุด้านที่ขึ้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานการเล่นภาพในทิศทางเดียวกันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ

 1. เลือก [ตั้งค่า: เพิ่มข้อมูลการหมุน ภาพเคลื่อนไหว]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ใช้งาน

   เล่นภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในทิศทางที่ถูกบันทึก

  • ไม่ใช้งาน

   เล่นภาพเคลื่อนไหวในแนวนอนบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงทิศทางการบันทึก

ข้อควรระวัง

 • ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นในแนวนอนบนกล้องและการแสดงผลวิดีโอ HDMI โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้