หมายเลขไฟล์ภาพ

ภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์จะถูกกำหนดหมายเลขไฟล์จาก 0001 ถึง 9999 คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่ระบุได้

(ตัวอย่าง)

(1) หมายเลขไฟล์

 1. เลือก [ตั้งค่า: หมายเลขไฟล์ภาพ]

 2. ตั้งค่ารายการ

  • เลือก [กำหนดหมายเลข]
  • เลือก [ต่อเนื่อง] หรือ [รีเซ็ตอัตโนมัติ]
  • หากคุณต้องการรีเซ็ตการกำหนดหมายเลขไฟล์ ให้เลือก [ผู้ใช้รีเซ็ตเอง] ()
  • เลือก [ตกลง] เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และหมายเลขไฟล์จะเริ่มต้นจาก 0001

ข้อควรระวัง

 • หากหมายเลขไฟล์ในโฟลเดอร์ 999 ถึง 9999 การถ่ายภาพจะไม่สามารถทำได้แม้ว่าการ์ดจะยังคงมีพื้นที่ว่าง หลังจากข้อความที่ขอให้คุณเปลี่ยนการ์ดแสดงขึ้น ให้เปลี่ยนเป็นการ์ดใหม่

ต่อเนื่อง

สำหรับการกำหนดหมายเลขไฟล์อย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนการ์ดหรือการสร้างโฟลเดอร์

มีการกำหนดหมายเลขไฟล์อย่างต่อเนื่องถึง 9999 แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนการ์ด สร้างโฟลเดอร์ หรือเปลี่ยนการ์ดปลายทาง (เหมือนใน การ์ด 1การ์ด 2) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการนำภาพที่บันทึกเป็นหมายเลขระหว่าง 0001 ถึง 9999 จากการ์ดหลากหลายแผ่นหรือหลากหลายโฟลเดอร์ไปเก็บรวมเป็นหนึ่งโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์

โปรดทราบว่าการกำหนดหมายเลขไฟล์อาจดำเนินต่อจากภาพที่มีอยู่ในการ์ดหรือโฟลเดอร์ที่คุณเปลี่ยนไป หากคุณต้องการใช้หมายเลขไฟล์แบบต่อเนื่อง ขอแนะนำให้คุณใช้การ์ดที่ฟอร์แมตใหม่ทุกครั้ง

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากเปลี่ยนการ์ดหรือเปลี่ยนการ์ดปลายทาง

การ์ด A (การ์ด 1)

การ์ด B (การ์ด 2)

(1) หมายเลขไฟล์ลำดับถัดไป

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากสร้างโฟลเดอร์

การ์ด A

รีเซ็ตอัตโนมัติ

สำหรับเริ่มต้นการกำหนดหมายเลขไฟล์ใหม่จาก 0001 หลังจากเปลี่ยนการ์ดหรือสร้างโฟลเดอร์

การกำหนดหมายเลขไฟล์จะถูกรีเซ็ตเป็น 0001 หากคุณเปลี่ยนการ์ด สร้างโฟลเดอร์ หรือเปลี่ยนการ์ดปลายทาง (เหมือนใน การ์ด 1การ์ด 2) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการจัดระเบียบภาพตามการ์ดหรือตามโฟลเดอร์

โปรดทราบว่าการกำหนดหมายเลขไฟล์อาจดำเนินต่อจากภาพที่มีอยู่ในการ์ดหรือโฟลเดอร์ที่คุณเปลี่ยนไป หากคุณต้องการบันทึกภาพด้วยหมายเลขไฟล์ที่เริ่มต้นจาก 0001 คุณควรใช้การ์ดที่ฟอร์แมตใหม่ทุกครั้ง

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากเปลี่ยนการ์ดหรือเปลี่ยนการ์ดปลายทาง

การ์ด A (การ์ด 1)

การ์ด B (การ์ด 2)

(1) ลำดับหมายเลขไฟล์จะถูกรีเซ็ต

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากสร้างโฟลเดอร์

การ์ด A

ผู้ใช้รีเซ็ตเอง

สำหรับการรีเซ็ตหมายเลขไฟล์เป็น 0001 หรือเริ่มต้นจาก 0001 ในโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อคุณรีเซ็ตหมายเลขไฟล์ด้วยตนเอง กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟล์ของภาพที่บันทึกลงในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะเริ่มต้นจาก 0001

นี่จะเป็นประโยชน์ อย่างเช่นเมื่อคุณต้องการแยกใช้โฟลเดอร์สำหรับภาพที่ถ่ายเมื่อวานและภาพที่ถ่ายวันนี้