ตารางดูภาพ

คุณสามารถแสดงตารางบนภาพนิ่งที่ปรากฏในการแสดงภาพทีละภาพบนหน้าจอการเล่นภาพ ฟังก์ชั่นนี้จะสะดวกต่อการตรวจสอบความเอียงแนวตั้งหรือแนวนอนของภาพ รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ

  1. เลือก [การเล่นภาพ: ตารางดูภาพ]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • เมื่อแสดงภาพพาโนรามา เส้นแนวตั้งและแนวนอนเส้นเดียวจะปรากฏขึ้น หากตั้งค่า [ตารางดูภาพ] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่แสดง]