การแปลงภาพ HEIF เป็น JPEG

คุณสามารถแปลงภาพ HEIF ที่ถ่ายในการถ่ายภาพแบบ HDR และบันทึกเป็นภาพ JPEG ได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: การแปลงภาพ HEIF→JPEG]

 2. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพ HEIF ที่จะแปลงเป็น JPEG
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแปลงเป็น JPEG
 3. บันทึก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพ JPEG

   • ตรวจสอบโฟลเดอร์ปลายทางและหมายเลขไฟล์ภาพ จากนั้นเลือก [ตกลง]
   • หากต้องการแปลงภาพอื่น ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

หมายเหตุ

 • ฉากบางฉากอาจดูแตกต่างไปหลังจากการแปลงภาพหากมีการเปรียบเทียบระหว่างภาพดั้งเดิมกับภาพที่ถูกแปลง
 • การแปลงภาพไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพที่ครอบตัด หรือสำหรับภาพที่ดึงเฟรมจากภาพเคลื่อนไหว 4K