การแสดงภาพขยาย

คุณสามารถขยายการแสดงภาพที่คุณถ่ายได้

 1. ขยายภาพ

  • กดปุ่ม ขยายหรือย่อ
  • หน้าจอดูภาพแบบขยายจะปรากฏขึ้น ตำแหน่งของพื้นที่ที่ขยาย (1) จะแสดงที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ พร้อมกับ [ปุ่มหมุนหลักขยายหรือย่อ]
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มขนาดการขยาย
  • หากต้องการลดขนาดการขยาย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ทวนเข็มนาฬิกา สำหรับการแสดงภาพแบบดัชนี () ให้หมุนปุ่มต่อไปเรื่อยๆ
 2. เลื่อนไปรอบๆ ภาพ

  • ใช้ปุ่ม ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนดูส่วนต่างๆ ของภาพที่ถูกขยาย
  • กดปุ่ม ขยายหรือย่อ หรือ MENU เพื่อออกจากมุมมองแบบขยาย

หมายเหตุ

 • หากต้องการเปลี่ยนเป็นภาพอื่นๆ ในขณะที่ยังคงดูภาพแบบขยาย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
 • การขยายนั้นไม่สามารถใช้ได้กับภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าอัตราขยายภาพเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าอัตราขยายภาพเริ่มต้นได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ขยายภาพ]

 2. เลือก [ขยายภาพ (ประมาณ)]

 3. เลือกตัวเลือก

  • 1×, 2×, 4×, 8×, 10×

   มุมมองแบบขยายจะเริ่มต้นด้วยอัตราขยายภาพที่เลือก

  • ขนาดจริง

   พิกเซลของภาพที่บันทึกจะแสดงที่ประมาณ 100%

  • เท่าล่าสุด

   มุมมองแบบขยายจะเริ่มต้นใหม่จากอัตราเดียวกับครั้งล่าสุดที่คุณออกจากมุมมองแบบขยายโดยการกด การเล่นภาพ หรือ ขยายหรือย่อ

การตั้งค่าตำแหน่งขยายภาพเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งขยายภาพเริ่มต้นได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ขยายภาพ]

 2. เลือก [ตำแหน่งที่ขยาย]

 3. เลือกตัวเลือก

  • จากกึ่งกลางภาพ

   มุมมองแบบขยายจะเริ่มต้นจากกึ่งกลางหน้าจอ

  • จากจุดโฟกัส

   มุมมองแบบขยายจะเริ่มต้นจากจุด AF ที่โฟกัส หากถ่ายภาพโดยใช้การโฟกัสด้วยตนเอง มุมมองแบบขยายจะเริ่มต้นจากกึ่งกลางของหน้าจอ

การขยายสำหรับภาพที่ตามมา

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรักษาตำแหน่งเดิมสำหรับมุมมองแบบขยายหรือใช้ตำแหน่งที่ตั้งไว้ใน [ตำแหน่งที่ขยาย] เมื่อแสดงภาพที่ตามมา

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ขยายภาพ]

 2. เลือก [รักษาตำแหน่ง]

 3. เลือกตัวเลือก

  • ใช้งาน

   ตำแหน่งที่ขยายปัจจุบันจะยังคงอยู่เมื่อแสดงภาพที่ตามมาในมุมมองแบบขยาย

  • ไม่ใช้งาน

   ใช้ตำแหน่งที่ตั้งไว้ใน [ตำแหน่งที่ขยาย] เมื่อแสดงภาพที่ตามมาในมุมมองแบบขยาย