การจำลองช่องมองภาพออพติคอล

ช่องมองภาพและการแสดงหน้าจอที่ดูเป็นธรรมชาติ คล้ายกับมุมมองจากช่องมองภาพออพติคอล ใช้งานได้ในการถ่ายภาพนิ่ง โปรดทราบว่าภาพที่แสดงโดยตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] อาจแตกต่างจากผลการถ่ายภาพจริง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตัวช่วยดูการจำลอง OVF]

 2. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

 • การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] จะกำหนด [การถ่ายภาพ: จำลองการแสดงผล] เป็น [ไม่ใช้งาน]
 • การจำลองช่องมองภาพออพติคอลใช้สำหรับแสดงผลเมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] ในการถ่ายภาพ HDR
 • การแสดงฟิลเตอร์สร้างสรรค์จะใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์สร้างสรรค์ แม้ว่าจะตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไว้เป็น [เปิด] ก็ตาม
 • ความสว่างของภาพก่อนและหลัง AF ครั้งเดียวมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] มากกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ปิด]
 • ไม่ได้ใช้การจำลองช่องมองภาพออพติคอลระหว่างการแสดงผลไปยังจอภาพภายนอก รวมทั้งการแสดงผลทั้งในจอภาพภายนอกและหน้าจอกล้อง
 • ขึ้นอยู่กับหน้าจอการตั้งค่า การจำลองช่องมองภาพออพติคอลอาจไม่ได้ใช้สำหรับการแสดงผล
 • การแสดงผลอาจไม่เหมือนกับช่องมองภาพออพติคอลในบางกรณี
 • ลักษณะการแสดงผลอาจเปลี่ยนไประหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง เมื่อใช้โหมดขับเคลื่อนและโหมดชัตเตอร์บางชุด

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการถ่ายภาพซ้อนหรือในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW