การถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์แบบแตะ

เพียงแค่แตะหน้าจอ คุณก็สามารถโฟกัสและถ่ายภาพได้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดใช้งานชัตเตอร์แบบแตะ

  • แตะ [ชัตเตอร์แบบแตะ: ปิด] บนหน้าจอ
  • แต่ละครั้งที่คุณแตะไอคอน จะเป็นการสลับระหว่าง [ชัตเตอร์แบบแตะ: ปิด] และ [ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด]
  • [ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด] (ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด)

   กล้องจะโฟกัสตรงจุดที่คุณแตะ จากนั้นจึงถ่ายภาพ

  • [ชัตเตอร์แบบแตะ: ปิด] (ชัตเตอร์แบบแตะ: ปิด)

   คุณสามารถแตะตรงจุดเพื่อทำการโฟกัสที่จุดนั้น กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

 2. แตะหน้าจอเพื่อถ่ายภาพ

  • แตะใบหน้าหรือวัตถุบนหน้าจอ
  • ตรงจุดที่คุณแตะ กล้องจะโฟกัส (AF แบบแตะ) โดยใช้ พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ที่คุณกำหนด
  • เมื่อตั้งค่า [ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด] จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อจับโฟกัสได้ จากนั้นจึงถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
  • หากไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ แตะใบหน้าหรือวัตถุบนหน้าจออีกครั้ง

ข้อควรระวัง

 • กล้องจะถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพเดี่ยวโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าโหมดขับเคลื่อน ([ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น], [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ])
 • การแตะหน้าจอจะโฟกัสด้วย [AF ครั้งเดียว] แม้ว่าจะตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การโฟกัสอัตโนมัติ] เป็น [Servo AF] ก็ตาม
 • การแตะหน้าจอในขณะที่ดูภาพแบบขยายจะไม่โฟกัสหรือถ่ายภาพ
 • เมื่อถ่ายภาพโดยการแตะด้วยการตั้งค่า [ระยะเวลาแสดงภาพ] ใน [การถ่ายภาพ: การดูภาพ] เป็น [แสดงภาพค้างไว้] คุณสามารถถ่ายภาพถัดไปได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือแตะ [ย้อนกลับ]

หมายเหตุ

 • หากต้องการถ่ายภาพด้วยการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง แตะหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการเปิดรับแสงและแตะอีกครั้งเพื่อหยุดการเปิดรับแสง ควรระวังอย่าทำให้กล้องสั่นเมื่อแตะที่หน้าจอ