ปรับระดับอัตโนมัติ

การปรับระดับอัตโนมัติจะช่วยรักษาระดับภาพให้ตรง คุณสมบัตินี้ยังใช้ในการถ่ายภาพแนวตั้งได้ด้วย

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ภาพนิ่ง ปรับระดับอัตโนมัติ]

  2. เลือก [ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

  • การตั้งค่า [ภาพนิ่ง ปรับระดับอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน] จะปิดใช้งานรายการเมนูต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบก่อนถ่ายภาพ เพราะหากตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน รายการดังกล่าวก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลือกอื่น

    • [โหมดชัตเตอร์]: [อิเล็ก.ม่านแรก]
    • [โหมดขับเคลื่อน]: [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] (ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูง +) และ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] (ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูง) (เมื่อตั้งค่า [โหมดชัตเตอร์] เป็น [กลไก])