การถ่ายภาพซ้อน

ขณะที่คุณถ่ายภาพซ้อน (2–9) คุณสามารถดูว่าภาพจะถูกรวมเข้าเป็นภาพเดียวได้อย่างไร

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพซ้อน]

 2. ตั้งค่า [ถ่ายภาพซ้อน]

  • เลือก [ใช้งาน]
 3. ตั้งค่า [ควบคุมถ่ายภาพซ้อน]

  • เลือกตัวเลือกการรวม จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เติมแต่ง

   ค่าแสงของภาพเดี่ยวแต่ละภาพที่ถ่ายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับ [จำนวนภาพ] ให้ตั้งค่าการชดเชยแสงเป็นลบ โปรดทำตามคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสง

   คำแนะนำในการตั้งค่าการชดเชยแสงตามจำนวนภาพ

   สองภาพ: –1 ระดับ, สามภาพ: –1.5 ระดับ, สี่ภาพ: –2 ระดับ

  • เฉลี่ย

   ขึ้นอยู่กับ [จำนวนภาพ] การชดเชยแสงเป็นลบจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณถ่ายภาพซ้อน หากคุณถ่ายภาพซ้อนในฉากเดียวกัน การเปิดรับแสงฉากหลังของวัตถุจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน

  • สว่าง/มืด

   ความสว่าง (หรือความมืด) ของภาพพื้นฐาน และภาพที่ถูกนำมาซ้อนตรงตำแหน่งเดียวกัน และจะเหลือส่วนที่สว่าง (หรือมืด) ไว้ในภาพ สีอาจปนกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราความสว่าง (หรือความมืด) ของภาพ

 4. ตั้งค่า [จำนวนภาพ]

  • เลือกจำนวนภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 5. ตั้งค่า [ถ่ายซ้อนต่อเนื่อง]

  • เลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมื่อตั้งค่าเป็น [1ภาพเท่านั้น] การถ่ายภาพซ้อนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการถ่ายภาพ
  • เมื่อตั้งค่าเป็น [ต่อเนื่อง] การถ่ายภาพซ้อนจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะปรับการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 เป็น [ไม่ใช้งาน]
 6. ถ่ายภาพแรก

  • ภาพที่ถ่ายจะแสดงขึ้น
  • ไอคอน [การถ่ายภาพซ้อน] จะกะพริบ
  • จำนวนภาพที่เหลือจะแสดงบนหน้าจอ (1) สำหรับการอ้างอิง
  • การกดปุ่ม การเล่นภาพ ช่วยให้คุณสามารถดูภาพที่ถ่ายได้ ()
 7. ถ่ายภาพถัดไป

  • ภาพที่ถ่ายไว้จนถึงตอนนี้จะแสดงขึ้นรวมกัน สำหรับการแสดงภาพเดียว ให้กดปุ่ม ข้อมูล ซ้ำๆ
  • การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อครบจำนวนภาพที่ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ

 • สำหรับข้อมูลการถ่ายภาพ ภาพซ้อนจะมีข้อมูลที่ถ่ายสำหรับภาพสุดท้าย

ข้อควรระวัง

 • จุดรบกวนของภาพ การเปลี่ยนสี หรือแถบสีอาจสังเกตเห็นได้ในภาพซ้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาวะการถ่ายภาพ
 • เมื่อใช้การถ่ายภาพซ้อน ยิ่งจำนวนภาพมากขึ้น ยิ่งเห็นจุดรบกวน สีผิดเพี้ยน และริ้วภายในภาพได้ชัดขึ้น
 • การถ่ายภาพซ้อนจะถูกยกเลิกหากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการ์ด
 • การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลง หากคุณเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพพื้นฐานหรือเป็นโหมด ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 1, ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 2, ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 3 หรือ ภาพเคลื่อนไหว
 • หากคุณเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพซ้อนจะไม่สามารถทำได้ หากคุณเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ในระหว่างการถ่ายภาพ การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลง

การรวมภาพซ้อนกับภาพ JPEG ที่บันทึกในการ์ด

คุณสามารถเลือกภาพ JPEG ที่บันทึกไว้ในการ์ดเป็นภาพเดี่ยวภาพแรก ภาพ JPEG ที่เลือกจะยังคงเหมือนเดิม

 1. เลือก [เลือกภาพสำหรับทำภาพซ้อน]

 2. เลือกภาพแรก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพแรก จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เลือก [ตกลง]
  • หมายเลขไฟล์ของภาพที่เลือกจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ถ่ายภาพ

  • เมื่อคุณเลือกภาพแรก จำนวนภาพที่เหลือตามที่ตั้งค่าด้วย [จำนวนภาพ] จะลดลงไป 1 ภาพ

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถเลือกภาพต่อไปนี้ได้

  • ภาพ RAW หรือ HEIF
  • ภาพ JPEG ในขนาด กลาง / เล็ก 1 / เล็ก 2
  • ภาพจากกล้องตัวอื่น
 • ภาพที่ไม่สามารถนำมารวมได้อาจแสดงขึ้น

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถเลือกภาพ JPEG ที่ใช้ในการถ่ายภาพซ้อนได้
 • เลือก [ไม่เลือกภาพ] เพื่อยกเลิกการเลือกภาพ
 • พิกัดสีที่ตั้งค่าไว้สำหรับภาพแรกยังใช้กับภาพต่อมาด้วย

การตรวจสอบและลบภาพซ้อนระหว่างการถ่ายภาพ

ก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้นการถ่ายภาพตามจำนวนภาพที่กำหนด คุณสามารถกดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อดูภาพซ้อนที่ถ่ายจนถึงตอนนี้ ตรวจสอบการเปิดรับแสง และดูว่าภาพจะถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างไร

การกดปุ่ม ลบ จะแสดงการดำเนินการที่สามารถทำได้ระหว่างการถ่ายภาพซ้อน

ตัวเลือก คำอธิบาย
ย้อนกลับ กลับไปหน้าจอก่อนหน้า หน้าจอก่อนที่คุณจะกดปุ่ม ลบ จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ยกเลิกภาพที่แล้ว ยกเลิกภาพที่แล้ว ลบภาพสุดท้ายที่คุณถ่าย (ช่วยให้คุณสามารถแทนที่ภาพด้วยการถ่ายอีกครั้ง) จำนวนภาพที่เหลือจะเพิ่มขึ้นมา 1 ภาพ
บันทึกไว้แล้วออก บันทึกไว้แล้วออก บันทึกภาพจนถึงจุดนั้นเป็นภาพซ้อน และออกจากการถ่ายภาพซ้อน
ออกโดยไม่บันทึก ออกโดยไม่บันทึก ออกจากการถ่ายภาพซ้อนโดยไม่บันทึกภาพ

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการถ่ายภาพซ้อน คุณสามารถดูภาพได้เฉพาะภาพซ้อนเท่านั้น

การแก้ปัญหา คำถามที่พบบ่อย

 • มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของภาพหรือไม่

  ภาพซ้อนจะถูกถ่ายเป็นภาพ JPEG [ละเอียดใหญ่] แม้ว่าจะตั้งค่า [การถ่ายภาพ: คุณภาพของภาพ] เป็น RAW เท่านั้น ภาพเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายเป็นภาพ JPEG [ละเอียดใหญ่]

 • ฉันสามารถซ้อนรวมภาพที่บันทึกในการ์ดได้หรือไม่

  ด้วยการตั้งค่า [เลือกภาพสำหรับทำภาพซ้อน] คุณสามารถเลือกภาพเดี่ยวภาพแรกจากภาพที่บันทึกไว้ในการ์ด () โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถซ้อนรวมภาพที่บันทึกลงในการ์ดไปแล้วได้

 • ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติจะมีผลในระหว่างการถ่ายภาพซ้อนหรือไม่

  ระหว่างการถ่ายภาพซ้อน ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติจะไม่มีผล โปรดทราบว่าก่อนที่คุณจะเริ่มการถ่ายภาพซ้อน ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติจะมีผลโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ในตัวเลือก [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ของ [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] ซึ่งจะยกเลิกการถ่ายภาพซ้อน