การถ่ายลดแสงวูบวาบ

การเปิดรับแสงและสีที่ไม่สม่ำเสมออาจปรากฏขึ้นในการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่วูบวาบ เช่น แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เนื่องจากมีการเปิดรับแสงแนวตั้งที่ไม่สม่ำเสมอ การถ่ายลดแสงวูบวาบช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพในขณะที่การเปิดรับแสงและสีได้รับผลกระทบจากแสงวูบวาบน้อยลง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายลดแสงวูบวาบ]

 2. เลือก [ใช้งาน]

 3. ถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] และคุณถ่ายภาพภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่กะพริบ ระยะเวลาหน่วงชัตเตอร์อาจนานขึ้น นอกจากนี้ ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจช้าลง และช่วงเวลาถ่ายอาจไม่สม่ำเสมอ
 • แสงวูบวาบที่มีความถี่ นอกเหนือไปจาก 100Hz หรือ 120Hz จะไม่สามารถตรวจพบได้ นอกจากนี้ หากความถี่การกะพริบของแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนแปลงระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ผลกระทบจากแสงวูบวาบจะไม่ลดลง
 • ในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ หรือ ระบุค่ารูรับแสง โทนสีของภาพที่ถ่ายอาจแตกต่างออกไปหากความเร็วชัตเตอร์เปลี่ยนไประหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือหากคุณถ่ายภาพหลายภาพในฉากเดียวกันด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ต่างกัน สำหรับการหลีกเลี่ยงปัญหาโทนสีที่ไม่สม่ำเสมอ ให้ถ่ายภาพในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ ด้วยความเร็วชัตเตอร์คงที่
 • โทนสีของภาพที่ถ่ายอาจแตกต่างกันไประหว่าง [ใช้งาน] และ [ไม่ใช้งาน]
 • ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพด้วยการล็อค AE
 • หากวัตถุมีฉากหลังมืด หรือหากมีแสงสว่างจ้าในภาพ แสงวูบวาบก็อาจไม่ได้รับการตรวจพบอย่างถูกต้อง
 • การลดแสงวูบวาบอาจเป็นไปไม่ได้ภายใต้สภาวะแสงชนิดพิเศษ
 • แสงวูบวาบอาจไม่มีการตรวจพบอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง
 • ถึงแม้คุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ผลก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ แหล่งกำเนิดแสง หรือสภาวะการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • ขอแนะนำให้ถ่ายภาพทดสอบก่อน
 • ตรวจจับแสงวูบวาบด้วยตนเองหากหน้าจอกะพริบ (เมื่อแหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนไป) โดยการกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เลือก [ถ่ายลดแสงวูบวาบ] จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล
 • แสงวูบวาบจะไม่ลดลงในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน
 • การลดแสงวูบวาบสามารถทำงานร่วมกับการถ่ายภาพ โดยใช้แฟลชได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่ได้ผลตามที่คาดไว้จากการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชไร้สาย