การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

คุณสามารถลดบริเวณสว่างที่ทำให้ภาพขาดรายละเอียด เนื่องจากมีการเปิดรับแสงมากเกินไป

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง]

 2. ตั้งค่าตัวเลือก

  • [ใช้งาน]: ปรับปรุงการไล่ระดับสีในบริเวณที่สว่าง การไล่โทนระหว่างระดับสีเทาและส่วนสว่างจะเรียบเนียนขึ้น
  • [เพิ่มประสิทธิภาพ]: ปรับปรุงการไล่ระดับสีในบริเวณที่สว่างโพลนได้มากกว่า [ใช้งาน] ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง

ข้อควรระวัง

 • จุดรบกวนอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 • ช่วงความไวแสง ISO ที่สามารถใช้งานได้เริ่มต้นที่ ISO 200 ไม่สามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ที่ขยายสูงขึ้นได้
 • เมื่อใช้ [เพิ่มประสิทธิภาพ] ผลที่ได้ในบางฉากอาจดูไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

หมายเหตุ

 • [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] จะถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่คุณตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] โดยกดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูกในการตั้งค่านี้
 • [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] จะถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] แม้ว่าคุณจะตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ถ่ายภาพ HDR HDR PQ] เป็น [ใช้งาน] ก็ตาม เมื่อตั้งค่า [ปรับช่วงการรับแสง] ใน [การถ่ายภาพ: โหมด HDRHDR] ไว้เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ปิด HDR]