RAW พิกเซลคู่

การถ่ายภาพ RAW หรือ RAW แบบกระชับ ด้วยคุณสมบัตินี้จะช่วยให้ได้ภาพ RAW พิกเซลคู่ที่มีข้อมูลพิกเซลคู่จากเซนเซอร์ภาพ ซึ่งเรียกว่าการถ่ายภาพ RAW พิกเซลคู่

เมื่อประมวลผลภาพเหล่านี้ด้วยซอฟต์แวร์ Digital Photo Professional สำหรับกล้อง EOS คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลพิกเซลคู่ในการปรับความละเอียดที่ปรากฏได้อย่างละเอียด (ใช้ข้อมูลความลึก) จัดตำแหน่งมุมมองกล้องได้เล็กน้อย และลดแสงหลอน

ผลที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพ ดังนั้น ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ โปรดดูคู่มือการใช้งาน Digital Photo Professional สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและการประมวลผลภาพ RAW พิกเซลคู่

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: Dual Pixel RAW]

 2. เลือก [ใช้งาน]

 3. ตั้งค่าคุณภาพของภาพไปที่ RAW หรือ RAW แบบกระชับ

  • ตั้งค่าคุณภาพของภาพไปที่ RAW, RAW+JPEG, RAW+HEIF, RAW แบบกระชับ, RAW แบบกระชับ+JPEG หรือ RAW แบบกระชับ+HEIF
 4. ถ่ายภาพ

  • ภาพ RAW ที่มีข้อมูลพิกเซลคู่ (ภาพ RAW พิกเซลคู่) ถูกถ่าย

ข้อควรระวัง

 • ระยะเวลาเปิดกล้องจะนานขึ้น เมื่อปรับตั้งค่าสวิตซ์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง หรือกล้องกลับมาทำงาน หลังจากการปิดอัตโนมัติ
 • ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องจะช้าลงเมื่อคุณถ่ายภาพโดยใช้ RAW พิกเซลคู่ () จำนวนการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดก็ลดลงด้วย
 • โหมดขับเคลื่อน [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] และ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] ไม่สามารถใช้งานได้ การตั้งค่าโหมดเป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] มีผลต่อการตั้งค่า [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ]
 • จุดรบกวนอาจชัดเจนกว่าเล็กน้อยในภาพ RAW, RAW+JPEG หรือ RAW+HEIF
 • ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้: การถ่ายภาพซ้อน การถ่ายภาพ HDR โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW การถ่ายคร่อมโฟกัส ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการกำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว

หมายเหตุ

 • ปริมาณและผลลัพธ์ของการแก้ไข RAW พิกเซลคู่

 • ค่ารูรับแสงเลนส์ที่กว้างขึ้นเพิ่มปริมาณและเอฟเฟคของการแก้ไข
 • ปริมาณและเอฟเฟคของการแก้ไขอาจไม่เพียงพอสำหรับบางเลนส์ และในบางฉากการถ่ายภาพ
 • ปริมาณและเอฟเฟคของการแก้ไขอาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งของกล้อง (แนวตั้งหรือแนวนอน)
 • ปริมาณและเอฟเฟคของการแก้ไขอาจไม่เพียงพอในบางสภาวะการถ่ายภาพ