B: การเปิดรับแสงนาน (ค้างชัตเตอร์ไว้)

ในโหมดนี้ ชัตเตอร์จะเปิดอยู่ตลอดระยะเวลาที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และจะปิดเมื่อคุณปล่อยปุ่มชัตเตอร์ ใช้การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์สำหรับฉากกลางคืน ดอกไม้ไฟ การถ่ายภาพดาราศาสตร์ และวัตถุอื่นๆ ที่ต้องมีการเปิดรับแสงนาน

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ค้างชัตเตอร์

 2. ตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่า
 3. ถ่ายภาพ

  • การเปิดรับแสงจะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • เวลาเปิดรับแสงที่ใช้ไปจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

ข้อควรระวัง

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์เป็นเวลานานจะทำให้เกิดจุดรบกวนในภาพมากกว่าปกติ
 • มีการใช้ ISO 400 เมื่อตั้งค่ากล้องเป็น ISO อัตโนมัติ
 • เมื่อถ่ายภาพ โดยใช้การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ด้วยการตั้งเวลาด้วยตนเองแทนการตั้งเวลาค้างชัตเตอร์ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอยู่เสมอ (สำหรับเวลาที่ตั้งเวลาไว้และเวลาเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์)

หมายเหตุ

 • คุณสามารถลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการเปิดรับแสงนานได้โดยใช้ [การถ่ายภาพ: ลดจุดรบกวนจากการเปิดชัตเตอร์นาน] ()
 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและตั้งเวลาค้างชัตเตอร์สำหรับการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์
 • คุณยังสามารถถ่ายภาพแบบเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ได้ด้วยรีโมทสวิตช์ รุ่น RS-60E3 (แยกจำหน่าย, )
 • คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมรีโมท รุ่น RC-6 หรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่ายทั้งคู่) สำหรับการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ เมื่อคุณกดปุ่มถ่ายภาพ (ส่งสัญญาณ) ของตัวควบคุมรีโมท การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์จะเริ่มขึ้นทันที หรืออีก 2 วินาทีให้หลัง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์

ตั้งเวลาค้างชัตเตอร์

คุณสามารถตั้งเวลาเปิดรับแสงสำหรับการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ล่วงหน้าได้ คุณสมบัตินี้ช่วยขจัดความจำเป็นที่จะต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ในระหว่างการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดอาการกล้องสั่น

โปรดทราบว่าระบบตั้งเวลาค้างชัตเตอร์สามารถตั้งค่าได้และจะมีผลเฉพาะในโหมด ค้างชัตเตอร์ (เปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์) เท่านั้น

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตั้งเวลาค้างชัต.]

 2. เลือก [ใช้งาน]

  • เลือก [ใช้งาน] จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล
 3. ตั้งเวลาเปิดรับแสง

  • เลือกตัวเลือก (ชั่วโมง : นาที : วินาที)
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
 4. เลือก [ตกลง]

 5. ถ่ายภาพ

  • หลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์จะดำเนินต่อไปตามเวลาที่คุณกำหนด
  • [ตั้งเวลาค้างชัตเตอร์] และเวลาเปิดรับแสงจะแสดงขึ้นบนหน้าจอในระหว่างการถ่ายภาพแบบตั้งเวลาค้างชัตเตอร์
  • หากต้องการล้างการตั้งเวลา ให้เลือก [ไม่ใช้งาน] ในขั้นตอนที่ 2

ข้อควรระวัง

 • การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์จะหยุดลงหากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดแล้วปล่อยในระหว่างการตั้งเวลา โปรดทราบว่าการปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง จะสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบตั้งเวลาค้างชัตเตอร์ เมื่อตั้งค่ากล้องไว้เป็น [ฟิลเตอร์สร้างสรรค์สำหรับถ่ายภาพ]
 • การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์จะดำเนินต่อไปแม้หลังจากเวลาเปิดรับแสงที่คุณกำหนด หากคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ (ซึ่งจะแทนที่การหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อพ้นเวลาเปิดรับแสงที่คุณกำหนด)
 • การตั้งเวลาค้างชัตเตอร์จะถูกล้าง (และเปลี่ยนกลับเป็น [ไม่ใช้งาน]) เมื่อคุณสลับโหมดถ่ายภาพ