Av: ระบุค่ารูรับแสง

ในโหมดนี้ คุณตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการและกล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐานที่ตรงกับความสว่างของวัตถุ ค่า f/number ที่สูงขึ้น (รูรับแสงแคบลง) จะทำให้ฉากหน้าและฉากหลังอยู่ภายในการโฟกัสที่รับได้มากขึ้น ในทางกลับกัน ค่า f/number ที่ต่ำลง (รูรับแสงกว้างขึ้น) จะทำให้ฉากหน้าและฉากหลังอยู่ภายในการโฟกัสที่รับได้น้อยลง

ระบุค่ารูรับแสง หมายถึง Aperture value (ค่ารูรับแสง) (การเปิดรูรับแสง)

ฉากหลังเบลอ

(ใช้ค่ารูรับแสงต่ำ: f/5.6)

ฉากหน้าและฉากหลังคมชัด

(ใช้ค่ารูรับแสงสูง: f/32)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ระบุค่ารูรับแสง

 2. ตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่า
 3. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
 4. ตรวจสอบการแสดงผล และถ่ายภาพ

  • หากการแสดงค่าความเร็วชัตเตอร์ไม่กะพริบ จะเป็นการใช้การเปิดรับแสงมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “30"” กะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงน้อยเกินไป

  หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อลดค่ารูรับแสง (เปิดรูรับแสง) จนกระทั่งความเร็วชัตเตอร์หยุดกะพริบ หรือปรับความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “1/8000” กะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป

  หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเพิ่มค่ารูรับแสง (ปิดรูรับแสง) จนกระทั่งความเร็วชัตเตอร์หยุดกะพริบ หรือปรับความไวแสง ISO ให้ต่ำลง

หมายเหตุ

 • การแสดงค่ารูรับแสง

 • ค่ายิ่งสูงขึ้น การเปิดรูรับแสงยิ่งแคบลง ค่ารูรับแสงที่แสดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์ หากไม่มีเลนส์ติดอยู่กับตัวกล้องเลย ค่ารูรับแสงจะแสดงเป็น “F00

เช็คระยะชัดลึก

กดปุ่มเช็คระยะชัดลึกเพื่อลดขนาดรูรับแสงของเลนส์ให้เป็นการตั้งค่ารูรับแสงปัจจุบัน และตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัส (ระยะชัดลึก)

หมายเหตุ

 • ค่ารูรับแสงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้พื้นที่โฟกัสที่กว้างขึ้นตั้งแต่ฉากหน้าไปจนถึงฉากหลัง
 • ผลของระยะชัดลึกจะเห็นได้ชัดเจนในภาพโดยทันทีขณะที่คุณเปลี่ยนค่ารูรับแสงและกดปุ่มเช็คระยะชัดลึก
 • การเปิดรับแสงถูกล็อค (ล็อค AE) ขณะที่คุณกดปุ่มเช็คระยะชัดลึกค้างไว้