การควบคุมทันใจ

คุณสามารถเลือกและกำหนดการตั้งค่าที่แสดงได้โดยตรงและง่ายดาย

  1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (ระยะเวลา 10 วินาที)

  2. เลือกรายการการตั้งค่าและตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

    • เลือกรายการโดยใช้ปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลง
    • ปรับการตั้งค่าโดยหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ใช้ปุ่ม ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายหรือขวา บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้
    • กด ปุ่มเลื่อน หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลือกรายการบนหน้าจอที่แสดงด้านบน
    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อปรับการตั้งค่า บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้