การตั้งค่าและการทำงานของเมนู

 1. (1) ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
 2. (2) ปุ่มอเนกประสงค์ ปุ่มอเนกประสงค์
 3. (3) ปุ่ม MENU
 4. (4) ปุ่ม ข้อมูล
 1. (5) หน้าจอ
 2. (6) ปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 3. (7) ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนหลัก

หน้าจอเมนูการถ่ายภาพพื้นฐาน

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน แถบและรายการเมนูบางอย่างจะไม่แสดงขึ้น

หน้าจอเมนูการถ่ายภาพสร้างสรรค์

 1. (1) แถบหลัก
 2. (2) แถบรอง
 3. (3) รายการเมนู
 4. (4) การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพ
 5. (5) โฟกัสอัตโนมัติ: การโฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) การเล่นภาพ: การเล่นภาพ
 1. (7) คุณสมบัติระบบไร้สาย: คุณสมบัติระบบไร้สาย
 2. (8) ตั้งค่า: การตั้งค่า
 3. (9) การตั้งค่าระบบส่วนตัว: การตั้งค่าระบบส่วนตัว
 4. (10) เมนูส่วนตัว: เมนูส่วนตัว
 5. (11) การตั้งค่าเมนู

ขั้นตอนการตั้งค่าเมนู

 1. แสดงหน้าจอเมนู

  • กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู
 2. เลือกแถบ

  • กดปุ่ม ข้อมูล เพื่อสลับระหว่างแถบหลัก (กลุ่มของฟังก์ชั่น)
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกแถบรอง
 3. เลือกรายการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 4. เลือกตัวเลือก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกตัวเลือก
  • ค่าปัจจุบันที่ถูกเลือกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน
 5. ตั้งค่าตัวเลือก

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
 6. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บายสำหรับถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • คำอธิบายของฟังก์ชั่นเมนูต่อจากนี้จะถือว่าคุณได้กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนูแล้ว
 • การใช้งานเมนูยังสามารถทำได้โดยการแตะที่หน้าจอเมนูหรือใช้ ปุ่มเลื่อน หรือ ปุ่มอเนกประสงค์
 • หากต้องการยกเลิกการทำงาน ให้กดปุ่ม MENU

รายการเมนูที่มีสีจาง

ตัวอย่าง: เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดขับเคลื่อนการถ่ายภาพเดี่ยว

รายการเมนูที่มีสีจางไม่สามารถตั้งค่าได้ การตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่นได้ครอบคลุมรายการเมนูที่มีสีจางนี้แล้ว

คุณสามารถดูฟังก์ชั่นที่มีผลเหนือกว่าได้โดยเลือกรายการเมนูที่มีสีจางและกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

หากคุณยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่มีผลเหนือกว่า รายการเมนูที่มีสีจางจะกลับมาตั้งค่าได้

ข้อควรระวัง

 • คุณอาจไม่สามารถดูฟังก์ชั่นที่มีผลครอบคลุมได้สำหรับรายการเมนูที่มีสีจางในบางรายการ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถรีเซ็ตฟังก์ชั่นเมนูเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยการเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] ()