Timer-kontrollerad fotografering

Två typer av timerfotografering är tillgängliga, vilket möjliggör automatisk tidsinställd tagning av en bild eller tagning av specifika kvantiteter med specifika intervall. Förbered kameran i enlighet med detta före lampexponeringen.

Timerfotografering

Aktiverar automatisk hämtning av en bild efter den angivna tiden har gått.

 1. Visa hämtningsfönstret ().

 2. Klicka på [Timer].

  • Fönstret [Timer shooting settings/Inställningar för timerfotografering] visas.
 3. I [Delay setting/Fördröjningsinställning] anger du väntetiden innan du fotograferar.

  • Intervallet är 00:00–99:59, i steg om en sekund.
  • För lampexponeringar anger du exponeringstiden i [Remote bulb shooting/Fjärrglödlampsfotografering].
 4. Klicka på [Start].

  • Kameran tar bilder efter att den angivna tiden har förflutit.

Fjärrintervall-timer-fotografering

Andra EOS-kameror än EOS 5D Mark IVRP6D Mark II

Aktiverar automatisk inspelning av ditt angivna antal bilder vid det angivna intervallet.

 1. Visa hämtningsfönstret ().

 2. Klicka på [Timer].

  • Fönstret [Timer shooting settings/Inställningar för timerfotografering] visas.
 3. Välj [Remote interval timer shooting/Fjärrintervalltimerfotografering].

 4. Ange tagningsintervall och antal bilder.

  • Intervallintervallet är 00:05–99:59, i steg om en sekund.
  • Det minsta antalet bilder är två. Antalet tillgängliga bilder beror på det lediga utrymmet på datorn.
  • För lampexponeringar anger du exponeringstiden i [Remote bulb shooting/Fjärrglödlampsfotografering].
 5. Klicka på [Start].

  • Ditt angivna antal skott tas, med angivet intervall.

Varning

 • Beroende på datorn kan det hända att korta intervaller inte ger tillräckligt med tid för datorn att överföra och spara bilderna, vilket kan förhindra fotografering vid det angivna intervallet. Om så är fallet ställer du in ett längre intervall och försöker filma igen.

Notera

 • Fotograferingsläget kan inte ändras när dialogrutan [Timer shooting settings/Timerfotograferingsinställningar] visas.

  Ställ in tagningsläget innan dialogrutan [Timer shooting settings/Timerfotograferingsinställningar] visas.

EOS 5D Mark IVRP6D Mark II
 1. Visa hämtningsfönstret ().

 2. Klicka på [Timer].

 3. Välj ett läge.

  • Välj mellan följande två lägen.

   [Camera function/Kamerafunktion] läge:

   I det här läget används kamerans intervalltimer. Aktiverar fotografering med exakta intervall. Korta intervaller stöds också. Dessutom kan du använda kameran under intervalltimerfotografering.

   [Computer control/Datorkontroll] -läge:

   Datorstyrd intervalltimer fotografering. Glödlampa fotografering stöds också.

  • Klicka på [Camera function/Kamerafunktion] eller [Computer control/Datorkontroll].
 4. Konfigurera inställningarna efter behov.

  • [Camera function/Kamerafunktion]

   Ange tagningsintervall och antal bilder.

   • Intervallintervallet är 00:00:01–99:59:59, i steg om en sekund.
   • Antalet skott kan ställas in i intervallet 01–99. Kan också ställas in på 00 för obegränsad fotografering tills intervalltimern stannar.
  • [Computer control/Datorkontroll] -läge

   Konfigurera inställningarna i den här ordningen.

   (1) Välj [Remote interval timer shooting/Fjärrintervalltimerfotografering].

   (2) Ange tagningsintervallet och antalet bilder.

   • Ange ett värde i intervallet 00:05 –99:59 i steg om en sekund.
   • Det minsta antalet bilder är två. Antalet tillgängliga bilder beror på det lediga utrymmet på datorn.
 5. Klicka på [Start].

  • Fotograferingen fortsätter enligt konfigurationen.

Varning

 • Beroende på datorn kan det hända att korta intervall i läget [Computer control/Datorkontroll] inte ger tillräckligt med tid för att datorn ska kunna överföra och spara bilderna, vilket kan förhindra fotografering vid det angivna intervallet. Om så är fallet ställer du in ett längre intervall och försöker filma igen.
 • För försiktighetsåtgärder i läget [Camera function/Kamerafunktion], se beskrivningen av intervalltimertagning i bruksanvisningen för den anslutna kameran.

Notera

 • Fotograferingsläget kan inte ändras när dialogrutan [Timer shooting settings/Timerfotograferingsinställningar] visas.

  Ställ in tagningsläget innan dialogrutan [Timer shooting settings/Timerfotograferingsinställningar] visas.

 • Så här avslutar du pågående intervalltimerfotografering: I läget [Camera function/Kamerafunktion] klickar du på [Stop/Stopp] i dialogrutan [Interval timer/Intervalltimer].

  I läget [Computer control/Datorkontroll] klickar du på [Cancel/Avbryt] i dialogrutan [Timer shooting settings/Inställningar för timerfotografering].