Tillbehör

Originaltillbehör från Canon rekommenderas

Eftersom den här produkten är designad för optimal prestanda med äkta originaltillbehör från Canon rekommenderas att originaltillbehör används.

Observera att Canon inte ansvarar för skador som uppstår till följd av olyckor, såsom funktionsfel eller brand, som uppstår på grund av batteriläckage eller explosion eller andra problem från tillbehör från andra tillverkare än Canon. Observera att eventuell reparation av Canon-produkter som krävs som ett resultat inte täcks av garantin men kan vara tillgänglig mot en avgift.

Var försiktig

  • Batteriet LP-EL är endast avsett för att använda med originalprodukter från Canon. Användning med icke avsedda batteriladdare eller andra produkter, kan inte på något sätt garanteras av Canon, att vara fri från funktionsfel eller olyckor.