Tekniska data

Typ

Typ Tillbehörsfäste E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik för Speedlite
Kompatibla kameror

EOS-kameror med ett flerfunktionsfäste och firmware kompatibel med EL-5

Mer information finns på Canons webbplats ().

Blixthuvud

Ledtal

Ledtal för normal blixt

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Ljusfördelning Enhet Blixtens täckning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
Standard m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
Ledtalsprioritet m 36,0 36,0 42,7 49,1 53,9 55,4 60,0 60,0 60,0
Jämn täckning m 28,7 28,7 28,7 36,0 37,0 37,0 43,9 47,1 50,0

1: När en vidvinkelpanel används.

Ledtal för höghastighetssynkronisering

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Slutartid Enhet Blixtens täckning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/125 m 8,4 16,4 17,1 20,5 24,4 26,9 28,0 30,8 31,6 34,2
1/250 m 6,7 13,0 13,6 16,3 19,3 21,3 22,2 24,4 25,1 27,2
1/500 m 4,7 9,2 9,6 11,5 13,7 15,1 15,7 17,3 17,7 19,2
1/1000 m 3,4 6,5 6,8 8,2 9,7 10,7 11,1 12,2 12,6 13,6
1/2000 m 2,4 4,6 4,8 5,8 6,8 7,5 7,9 8,6 8,9 9,6
1/4000 m 1,7 3,3 3,4 4,1 4,8 5,3 5,6 6,1 6,3 6,8
1/8000 m 1,2 2,3 2,4 2,9 3,4 3,8 3,9 4,3 4,4 4,8

1: När en vidvinkelpanel används.

Ledtal för manuell blixt

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Blixtutmatning Enhet Blixtens täckning
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/1 m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
1/2 m 10,5 20,3 21,2 25,5 30,2 33,3 34,7 38,1 39,2 42,4
1/4 m 7,4 14,4 15,0 18,0 21,4 23,6 24,6 27,0 27,7 30,0
1/8 m 5,2 10,1 10,6 12,7 15,1 16,7 17,4 19,1 19,6 21,2
1/16 m 3,7 7,2 7,5 9,0 10,7 11,8 12,3 13,5 13,9 15,0
1/32 m 2,6 5,1 5,3 6,4 7,5 8,3 8,7 9,5 9,8 10,6
1/64 m 1,9 3,6 3,8 4,5 5,3 5,9 6,1 6,7 6,9 7,5
1/128 m 1,3 2,5 2,7 3,2 3,8 4,2 4,3 4,8 4,9 5,3
1/256*2 m 0,9 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 3,8
1/512*2 m 0,7 1,3 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7
1/1024*2 m 0,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9

1: När en vidvinkelpanel används.

2: Ej tillgängligt med höghastighetssynkronisering

Blixtens täckning
(brännvidd för 35mm full-frame)
14 mm

Vidvinkelpanel: manuell

* Inte kompatibel med EF15mm f/2.8 Fisheye eller EF8-15mm f/4L Fisheye USM-fotograferingsvinklar

24 mm

Zoom

 • A: Auto

  Blixtens täckning ställs in automatiskt och tar hänsyn till inställningarna [Autozoom för sensorformat] och [Ljusfördelning] vid objektivets brännvidd

 • M: manuell

  Blixtens täckning ställs in manuellt

  * Inställningarna [Autozoom för sensorformat] och [Ljusfördelning] tas inte med i beräkningen

28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
80 mm
105 mm
135 mm
200 mm
Vinkel för indirekt blixt
Riktning för indirekt blixt Vinkel för indirekt blixt (cirka)
Upp 45° 60° 75° 90° 120°
Ned
Vänster 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Höger 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Blixttid
 • Normal blixt

  Blixtutmatning Blixttid: (cirka, sek.) Blixtutmatning Blixttid: (cirka, sek.)
  1/1 1/710 1/64 1/18640
  1/2 1/1310 1/128 1/23650
  1/4 1/2610 1/256 1/29050
  1/8 1/4890 1/512 1/35330
  1/16 1/7990 1/1024 1/46290
  1/32 1/13250
Överföring av färgtemperaturinformation

Stöds

Exponeringsinställning

Blixtmetoder (metoder för exponerings-
inställning)

Blixtmetoder och tillgängliga funktioner

Blixtmetod Blixtexponeringskompensation FEB FE-lås Trådlös radioöverföring
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik*1
Manuell blixt
Stroboskopisk blixt
Grupptändning*2 ○*3
Egen blixtmetod Följer den registrerade blixtmetoden

1: Ställ in automatiskt när kamerans fotograferingsmetod är inställd på Baszonens läge

2: Kan endast ställas in när Speedlite-aggregatet används som sändare vid trådlös radioöverföring

3: Endast grupper satta till E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

Blixtens räckvidd

Svagt förreglingsintervall under följande förhållanden

 • Sensorstorlek: 35 mm fullstorlek
 • Blixtens täckning: 50 mm
 • Bländarvärde: f/1.4
 • ISO 100
 • Ljusfördelning: standard
Tändningsförhållanden Blixtens räckvidd (ungefärlig)
Normal blixt
(lampa för uppladdad blixt: tänd)
0,5–30,5 m
Quickflash
(lampa för uppladdad blixt: blinkar)
0,5–18,6 m
Höghastighetssynkronisering
(slutartid: 1/250 sek.)
0,5–13,7 m
Blixtexponerings-
kompensation

±3 steg (i ökningar om 1/3 steg eller 1/2 steg)

Blixtexponeringskompensation med Speedlite har företräde om kompensationen även är inställd på kameran

Blixtexponeringskompensation med Speedlite bör ställas in till 0 för att aktivera blixtexponeringskompensation som sköts av kameran

FEB

±3 steg (i ökningar om 1/3 steg eller 1/2 steg)

Automatisk avbrytning av FEB träder i kraft efter tre bilder

Kan användas med blixtexponeringskompensation och FE-lås

FE-lås Stöds
FE-minne Stöds
Synkronisering
Trådlös Blixtmetod Synkro-
nisering med 1:a ridån
Synkro-
nisering med andra ridån
Höghastig-
hetssynkro-
nisering
OFF E-TTL II/E-TTL-blixt-
automatik
Manuell blixt
Strobos-
kopisk blixt
Trådlös
radio-
överföring
(sändare)
E-TTL II/E-TTL-blixt-
automatik
Manuell blixt
Strobos-
kopisk blixt
Grupp-
tändning
Modelleringslampa Stöds
Inställningsljus

Stöds ej

När den är monterad på en kamera

Blixtuppladdning

Laddningstid
Strömförsörjning Laddningstid (ungefärlig)
Normal blixt Quickflash
Batteri LP-EL 0,1–1,2 sek. 0,1–1,0 sek.

Med ett nytt och fulladdat batteri LP-EL

Baserat på Canons teststandarder

Indikator för uppladdad blixt
Normal blixt (fulladdad) Quickflash Laddning pågår
Lampan för uppladdad blixt Lyser röd Blinkar rött (8 Hz) Av
LCD-display Visas inte Visas inte LADDA
Laddningsnivån indikeras i intervallet 1–5
Pipljud*1 Ja*2 Ja*3

1: Med personliga funktion P.Fn-05 (pipljud) satt till ON

2: Med personliga funktion P.Fn-01 (Quickflash) satt till OFF

3: Med personliga funktion P.Fn-01 (Quickflash) satt till ON

AF-hjälpbelysning

LED-läge

LED AF-hjälpbelysningen används inte under dessa förhållanden

- Objektiv monterat: Ställ in till metoden MF

- Kamera: Satt till [Servo AF] och [Tändning med AF-hjälpbelysn] satt till [Av]

 • Ljusavgivande

  Synligt ljus (från vita lysdioder)

 • Kompatibla AF-system

  Dual Pixel CMOS AF

 • Räckvidd

  AF-punkter Räckvidd (ungefärlig)
  I mitten 0,6–10 m

  Objektivets brännvidd: 24 mm eller längre

  Riktning där den avges: från blixthuvudet vid en indirekt blixtvinkel på 0°

Metoden intermittent blixttändning

En intermittent AF-hjälpbelysning används inte under dessa förhållanden

- Objektiv monterat: Ställ in till metoden MF

- Kamera: Satt till [Servo AF] och [Tändning med AF-hjälpbelysn] satt till [Av] eller [Endast LED AF-hjälpbelysn]

 • Ljusavgivande

  Synligt ljus

 • Kompatibla AF-system

  Dual Pixel CMOS AF

 • Räckvidd

  AF-punkter Räckvidd (ungefärlig)
  I mitten 0,6–10 m

  Objektivets brännvidd: 24 mm eller längre

  Riktning där den avges: från blixthuvudet vid en indirekt blixtvinkel på 0°

Trådlösa funktioner för radioöverföring

Inställningar för trådlös funktion
Sändare

Stöds

Sekundära och ytterligare enheter fungerar som sekundära sändare och visar ikonen ”SEKUNDÄR SÄNDARE”

Mottagare kan inte fjärrkontrollera sekundära sändare

Mottagare Stöds
Kommunikations-
funktioner
Standarder som uppfylls IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Kommunikationsmetod Primär modulering: OQPSK
Sekundär modulering: DS-SS
Sändningsfrekvens 2405-2475 MHz
Kanal Kanal 1–15
Inställning: auto/manuell
Trådlöst radio-ID 0000–9999
Inställning: manuell
Överföringsavstånd*1, 2 Cirka 30 m
Grupper

Upp till fem blixtgrupper (A/B/C/D/E)

Sändarenheter är inställda på grupp A

Max. antal enheter för kommunikation Upp till 16 sändare och mottagare totalt
Maximalt antal sändarenheter

Upp till 15

Sekundära och ytterligare enheter fungerar som sekundära sändare

Maximalt antal mottagarenheter Upp till 15

1: Utan hinder mellan sändare och mottagare och utan radiostörningar från andra enheter

2: Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på faktorer såsom hur enheterna är organiserade, den omgivande miljön och väderförhållandena

Länkade funktioner

Har stöd för länkad bildtagning med automatisk slutarutlösning på upp till 16 kameror (sändare:
1/mottagare: 15) kopplade till slutarutlösning på sändarkameran

Fotografering sker inte samtidigt eftersom mottagarkameror fotograferar något efter sändarkamerans slutarutlösning

Strömkälla

Batteri

Batteri LP-EL

AA/LR6-alkaliska batterier och Ni-MH-batterier kan inte användas

Batteriindikator Medföljer (display med fem rader)
Extern strömkälla Stöds ej
Maximalt antal blixtar

Cirka 350–2450

Med ett nytt och fulladdat batteri LP-EL

Baserat på Canons teststandarder

Fotograferingstid vid trådlös radioöverföring

Cirka 17 tim. kontinuerligt

Tid till Speedlite stängs av medan den är ansluten trådlöst via radioöverföring

Med sändarens blixttändning inaktiverad och med ett nytt och fulladdat batteri LP-EL

Automatisk avstängning

Tiden från det att en ansluten kamera stängs av eller automatisk avstängning aktiveras till Speedlite stängs av

Då Speedlite kan detektera tillståndet på anslutningen till kameran, medan kameran är påslagen, aktiveras inte automatisk avstängning utan ett kommando från kameran (oavsiktligt).

Status Egen programmering Tid
Under normal drift C.Fn-01-0 Cirka 90 sek.
När den är satt till sändare med trådlös radioöverföring C.Fn-01-0 Cirka 5 min
Under länkad bildtagning C.Fn-01-0
När den är satt till mottagare med trådlös radioöverföring C.Fn-10-0 Cirka 1 tim.
C.Fn-10-1 Cirka 10 min.
Vänteläge innan strömmen slås på efter automatisk avstängning när den är inställd som mottagare C.Fn-11-0 Cirka 8 tim.
C.Fn-11-1 Cirka 1 tim.

Återaktiveras som svar på följande funktioner

 • Trycka ned avtryckaren halvvägs
 • Trycka på testknappen
 • Använda funktionaliteten i snabbmenyn Kamerans meny med EL-5 ansluten till en kamera

Mått/vikt

Mått
Produkt B x H x D
Hus Cirka 80,2 x 139,9 x 123,3 mm
Vikt
Produkt Vikt
Enbart huset Cirka 491 g
Kamerahus och batteri
(batteri LP-EL)
Cirka 606 g

Driftsmiljö

Driftstemperatur 0–45 °C
Luftfuktighet 85 % eller lägre
 • Alla tekniska data ovan baseras på Canons teststandarder.
 • Produktspecifikationer och yttre utseende kan ändras utan föregående meddelande.