Synkronisering med andra ridån

Användning av synkronisering med andra ridån vid långa slutartider möjliggör naturliga bilder av rörelsespår för motiv, t.ex. billjus. Blixten tänds omedelbart innan kameran slutar fotografera (innan slutaren stängs).

  1. Tryck joysticken rakt in.

  2. Välj alternativet som visas i (1).

    • Tryck joysticken vertikalt eller horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja alternativet. Tryck sedan joysticken rakt in.
  3. Välj Synkronisering med andra ridån.

    • Tryck joysticken horisontellt eller vrid på Inställningsratt för att välja Synkronisering med andra ridån. Tryck sedan joysticken rakt in.

Obs!

  • Synkronisering med andra ridån fungerar bra med fotograferingsmetoden Bulb (B) (Bulb (B)).
  • Din Speedlite tänds två gången med blixtmetoden ETTL. Den första tändningen, som inte indikerar funktionsfel, är en förblixt för att fastställa blixtutmatningen.
  • Välj Synkronisering med första nivån (synkronisering med första ridån) för att återgå till normal blixttändning i steg 3 (Synkronisering med första nivån visas inte på skärmen efter konfigurationen).