Nasumično štampanje

Koristite opciju [Shuffle print] na početnom ekranu da biste automatski rasporedili slike u različitim veličinama na jednom listu.

Koristite nasumično štampanje za slike na memorijskim karticama ili USB fleš memorijama na sledeći način.

 • Ubacite kasetu sa mastilom i kasetu za papir (sa bilo kojim papirom osim veličine kartice) u SELPHY štampač (, ).
 • Napomena

  • Nasumično štampanje nije dostupno za slike sa razmerom slike manjom od 3:1.
 1. Odaberite [Shuffle print] i pritisnite OK.

 2. Prilagodite podešavanja po potrebi, a zatim pritisnite OK.

  • Da biste koristiili nasumično štampanje za najviše 8 slika, podesite [Max. Images] na [8], a za 9–20 slika podesite na [20].
 3. Odaberite slike.

  • Pritiskom na Up button dodaje se kvačica u polje za količinu.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
 4. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.
  • Pritisnite Up buttonDown button da podesite količinu štampe.
  • Štampanje je moguće čak i sa manjim brojem slika od maksimalnog broja podešenog u [Max. Images] (8 ili 20), a ako odaberete više od ovoga, drugi list se koristi za nasumično štampanje. Pri nasumičnom štampanju na dva lista, polovina odabranih slika se štampa na svakom listu.