Priprema SELPHY štampača i štampanje pomoću aplikacije SELPHY Photo Layout

U ovom poglavlju je opisano kako da se pripremite za štampanje i povežete aplikaciju SELPHY Photo Layout sa SELPHY štampačem.