Priprema i osnovni postupci

U ovom poglavlju su opisani pripremni koraci za snimanje i osnovni postupci na fotoaparatu.