Punjenje fotoaparata

 1. Napunite fotoaparat.

  • Povežite digitalni priključak na fotoaparatu sa adapterom za napajanje (prodaje se zasebno) putem isporučenog kabla za povezivanje da biste napunili fotoaparat.
  • Kada punjenje počne, indikatorska lampica promeniće boju u narandžasto.
  • Indikatorska lampica će se isključiti kada se punjenje završi.
 • Potrebno je približno 1 sat i 50 minuta za punjenje potpuno praznog fotoaparata na sobnoj temperaturi (23°C). Vreme potrebno za punjenje baterije znatno će se razlikovati u zavisnosti od okolne temperature i preostalog kapaciteta baterije.

 • Iz bezbednosnih razloga, punjenje na niskim temperaturama (5–10°C) trajaće duže.
 • Možete da koristite fotoaparat dok je priključen tokom punjenja.

Oprez

 • Punjenje i napajanje mogu da se prekinu ako se fotoaparat zagreje.

Napomena

 • Preporučuje se da koristite opcionalni USB adapter za napajanje PD-E1 za punjenje i napajanje fotoaparata. Takođe je potvrđeno da pojedini komercijalno dostupni adapteri za napajanje (sa USB priključkom tipa C i specifikacijom Power Delivery, sa izlaznim naponom/strujom od najmanje 9 V DC / 2 A) rade sa fotoaparatom. Više informacija potražite na Canon internet stranici.
 • Fotoaparat nije u potpunosti napunjen prilikom isporuke.

  Napunite bateriju pre upotrebe.

 • Napunite fotoaparat na dan upotrebe ili dan ranije.

  Kapacitet ugrađene baterije postepeno opada s vremenom, čak i ako se ne koristi.

 • Koristite fotoaparat na mestima sa okolnom temperaturom u opsegu od 0°C do 35°C.

  Da biste obezbedili optimalan radni učinak fotoaparata, koristite ga na mestima sa okolnom temperaturom u opsegu od 0°C do 35°C. Niže temperature mogu s vremenom umanjiti radni učinak i trajanje ugrađene baterije. Visoke temperature mogu sprečiti rafalno snimanje ako se fotoaparat zagreje.