Nastavitev tiskalnika

Večino nastavitev, s katerimi upravljate delovanje SELPHY-ja, lahko tudi spremenite. Nastavitev je ohranjena, čeprav izključite SELPHY ali odstranite pomnilniško kartico iz reže.

 1. Izberite [Setup/Nastavitev] in pritisnite gumb OK.

 2. Izberite [Print Settings/Nastavitve tiskanja] in pritisnite gumb OK.

 3. Izberite postavko, ki jo želite spremeniti, nato pritisnite OK.

Manual/software URL/URL za navodila/programsko opremo

Za prenos navodil za uporabo s pametnim telefonom skenirajte prikazano kodo QR.

ID Photo Priority/Prioriteta fotografije za osebni dokument

 • Funkcija samodejno prikaže zaslon ID Photo Settings/Nastavitve fotografije za osebni dokument (), ko vključite SELPHY, ko vstavite pomnilniško kartico in po končanem tiskanju.
 • Če je ta nastavitev nastavljena na [Off/Izklop], je prikazan zaslon [Select & Print/Izbira in tiskanje] ().
 • Off/Izklop (privzeto) / On/Vklop

Keep Print Settings/Ohranitev nastavitev tiskanja

 • Ohranite nastavitve tiskanja (), tudi če izključite tiskalnik.
 • To možnost lahko nastavite posebej za vsako nastavitev tiskanja.
 • Off/Izklop (privzeto) / On/Vklop

Date Format/Format datuma

 • Ko dodajate datum (), po potrebi prilagodite obliko zapisa datuma.
 • yyyy/mm/dd/llll/mm/dd / mm/dd/yyyy/mm/dd/llll / dd/mm/yyyy/dd/mm/llll (privzeto)

Power Saving/Varčevanje z energijo

 • SELPHY se samodejno izključi, če ga ne uporabljate približno pet minut.
 • On/Vklop (privzeto) / Off/Izklop

Opomba

 • SELPHY se ne izključi samodejno v naslednjih primerih.

  • Če priključite drugo napravo
  • Če je omogočena funkcija Wi-Fi
  • Če se prikaže sporočilo o napaki
  • Če je aplikacija SELPHY Photo Layout povezana s SELPHY-jem, po namestitvi na pametni telefon po opisih v Uporaba aplikacije SELPHY Photo Layout

Language/Jezik

 • Spremenite jezik menijev in sporočil ().