Osnovno tiskanje (Select & Print/Izbira in tiskanje)

Izberite fotografije na pomnilniški kartici in jih natisnite po naslednjih navodilih.

 1. Vstavite pomnilniško kartico v kartično režo.

  • Vstavite kartico obrnjeno, kot kaže ilustracija, tako da se zaskoči.
  • Kartico odstranite, tako da pritisnete nanjo, da klikne, nato počasi sprostite prst.
  • Odpre se zaslon [Select & Print/Izbira in tiskanje] z več možnostmi.
 2. Izberite sliko.

  • S pomočjo tipk Gumb GorGumb DolGumb LevoGumb Desno izberite sliko za tiskanje.
  • Za preklop na zaslon s prikazom ene slike in ogled trenutne slike pritisnite gumb OK.
 3. Izberite število natisov.

  • S pritiskom na gumb Gumb Gor ali gumb Gumb Dol izberite število natisov.
  • Za izbiro druge slike za tiskanje istočasno pritisnite gumb Gumb Levo ali gumb Gumb Desno in nato izberite število natisov.
  • Pritisnite gumb OK za vstop v zaslon [Preview/Predogled].
 4. Tiskajte.

  • Pritisnite gumb OK za začetek tiskanja.
  • Za prilagoditev prikazanih nastavitev pritisnite gumb Gumb za meni in izberite nastavitve na zaslonu [Print settings/Nastavitve tiskanja] ().
  • Med tiskanjem papir večkrat zdrsne v in iz tiskalnika SELPHY. Ne dotikajte se papirja, dokler ni tiskanje končano in se natisi ne odložijo na kaseti za papir.
  • Na območju odlaganja na kaseti za papir naj se ne nabere 19 ali več natisov.

Opozorilo

 • Nikoli med tem, ko slišite zvoke delovanja tiskalnika takoj po vklopu napajanja ali med tiskanjem, ne izvlecite kasete za papir, odprite pokrova predala za črnilno kartušo ali odstranite pomnilniško kartico. Tako lahko tiskalnik poškodujete.
 • Za preklic tiskanja vedno pritisnite gumb Gumb Nazaj. Tiskanja ne morete preklicati s pritiskom na gumb Vklopni/izklopni gumb; če izvlečete električni kabel in prekinete napajanje, pa lahko povzročite okvare tiskalnika.

Na zaslonu za izbiro fotografij lahko pregledujete fotografije po datumu in izrežete izbrano fotografijo.

 • Pritisnite gumb Gumb za meni na zaslonu za izbiro slike.
 • Izberite možnost in pritisnite gumb OK.
 • Ko izključite SELPHY ali odstranite pomnilniško kartico, so vse nastavitve v okviru [Options/Možnosti] ponastavljene.

Select all/Izbira vseh

Izbira vseh fotografij na pomnilniški kartici ali USB pomnilniku naenkrat (do 5000 fotografij). Skupno število natisov se zvišuje za en natis za vsako sliko (do skupnega števila natisov 99).

View by date/Ogled po datumu

Za ogled fotografij, zajetih na isti dan, izberite datum na zaslonu za pregledovanje po datumu. Če ste naredili veliko fotografij, lahko ta funkcija pomaga, da najdete tisto, ki jo želite natisniti.

Cropping/Izrezovanje

Prikaz okvirja za izrezovanje na zaslonu za prikaz ene slike. Natisnjen je samo del fotografije znotraj okvirja za izrez.

  • Z vsakim pritiskom na gumb Gumb za meni preklopite med načinom za premikanje okvirja za izrezovanje in načinom za vrtenje ali spreminjanje njegove velikosti.

  Način za premik okvirja za izrezovanje

  • Za premik okvirja za izrezovanje pritisnite Gumb GorGumb DolGumb LevoGumb Desno.

  Način za vrtenje in spreminjanje velikosti okvirja za izrezovanje

  • Za povečanje okvirja za izrezovanje pritisnite gumb Gumb Gor oz. za pomanjšanje pritisnite gumb Gumb Dol.
  • Za preklop usmerjenosti okvirja za izrezovanje med pokončno in ležečo pritisnite Gumb LevoGumb Desno.
 1. Potrdite nastavitev.

  • Pritisnite OK za potrditev območja izrezovanja.

Opomba

 • Možnost [Adjust Cropping/Prilagoditev izrezovanja] v okviru [Options/Možnosti] omogoča prilagajanje območja izreza, možnost [Reset Cropping/Ponastavitev izrezovanja] pa ponastavi nastavitve izrezovanja.