Tiskanje v okviru macOS

Z računalnika lahko tiskate v okviru operacijskega sistema macOS z uporabo aplikacije AirPrint.

 1. Povežite SELPHY z brezžičnim usmerjevalnikom ().

 2. Preverite, ali je SELPHY povezan z istim usmerjevalnikom kot računalnik.

  • Preverite, ali je usmerjevalnik označen spodaj na izhodiščnem zaslonu in ali na ikoni za anteno ni rdečega znaka ×.

Koraki na računalniku

 1. V okviru [System Preferences/Sistemske nastavitve] odprite možnost [Printers & Scanners/Tiskalniki in skenerji] ali [Print & Scan/Tiskaj in skeniraj].

 2. Kliknite [+] pod seznamom.

 3. Izberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite [Add/Dodaj].

 5. Vstopite v pogovorno okno za tiskanje.

  • Zaženite programsko opremo za fotografije, izberite slike za natis in vstopite v pogovorno okno za tiskanje.
  • Kot ciljni tiskalnik izberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Izberite nastavitve tiskanja.

  • Izberite velikost papirja, umerjenost in število kopij.
  • Izberite eno od naslednjih velikosti papirja.
  • Opis velikosti papirja Velikost papirja
   Velikost L 89×119 mm
   Velikost P Razglednica
   Velikost C 54×86 mm
 7. Tiskajte.

  • Za začetek tiskanja kliknite [Print/Tiskaj].
  • Če želite natisniti še druge slike, ponovite korake od 7 do 9.

Opomba

 • Za prikaz spletne strani tiskalnika v sklopu zaslonov z nastavitvami tiskalnika v macOS je zahtevano preverjanje istovetnosti. Prijavite se z vpisom ADMIN kot imena in kot geslo vpišite naslov MAC brez dvopičij (na primer: AA:BB:CC:DD:EE:FF -> AABBCCDDEEFF).
  Naslov MAC lahko preverite v [Wi-Fi settings/Nastavitve Wi-Fi] ► [Confirm Settings/Potrditev nastavitev] ► [MAC Address/Naslov MAC].
  Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, s pomočjo možnosti [Reset Settings/Ponastavitev nastavitev] v okviru [Wi-Fi settings/Nastavitve Wi-Fi] ali [Reset all to default/Ponastavitev vseh na privzete] v okviru [Setup/Nastavitev] na SELPHY-ju obnovite privzeto geslo.