Povezava tiskalnika SELPHY z brezžičnim usmerjevalnikom

Način povezave je odvisen od tega, ali je usmerjevalnik združljiv z WPS ali ne.

 1. Preverite usmerjevalnik.

  • Preverite, ali je usmerjevalnik vključen in pripravljen na komuniciranje.
 2. Izberite [Wi-Fi settings/Nastavitve Wi-Fi] in pritisnite OK.

 3. Izberite [Connection Settings/Nastavitve povezave] in pritisnite OK.

 4. Izberite [Other/Drugo] in pritisnite OK.

 5. Izberite [Via Wireless Router/Prek brezžičnega usmerjevalnika] in pritisnite OK.

 6. Izberite [WPS Connection/Povezava WPS] in pritisnite OK.

 7. Izberite [PBC Method/Metoda PBC] in pritisnite gumb OK.

 8. Na usmerjevalniku nekaj sekund držite pritisnjen gumb za povezavo WPS.

  • Podrobnosti glede položaja gumba in trajanja pritiska preverite v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
  • Na SELPHY-ju pritisnite gumb OK.
 9. Vzpostavite povezavo.

  • Pritisnite gumb OK, ko se prikaže zgornji zaslon.
 10. Preverite ime usmerjevalnika.

Opomba

 • Če ste v koraku 7 izbrali [PIN Method/Metoda PIN], vpišite kodo PIN (prikazano na SELPHY-ju) v usmerjevalnik, pritisnite gumb OK na SELPHY-ju in pojdite na korak 9. Navodila za konfiguracijo kod PIN poiščite v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
 1. Preverite usmerjevalnik.

  • Preverite, ali je usmerjevalnik vključen in pripravljen na komuniciranje.
 2. Izberite [Wi-Fi settings/Nastavitve Wi-Fi] in pritisnite OK.

 3. Izberite [Connection Settings/Nastavitve povezave] in pritisnite OK.

 4. Izberite [Other/Drugo] in pritisnite OK.

 5. Izberite [Via Wireless Router/Prek brezžičnega usmerjevalnika] in pritisnite gumb OK.

 6. Izberite [Find wireless router/Poišči brezžični usmerjevalnik] in pritisnite gumb OK.

 7. Izberite usmerjevalnik in pritisnite gumb OK.

  • Pritisnite gumb Gumb za meni za vstop na zaslon za vpisovanje, nato vpišite geslo usmerjevalnika, izbranega v koraku 7.
 8. Preverite, ali je SELPHY zdaj povezan, nato pritisnite gumb OK.

 9. Preverite ime usmerjevalnika.