Vzpostavitev omrežja Wi-Fi na tiskalniku SELPHY

Vzpostavite neposredno povezavo Wi-Fi med pametnimi telefoni ali fotoaparati in tiskalnikom SELPHY.

 1. Izberite [Wi-Fi settings/Nastavitve Wi-Fi] in pritisnite OK.

 2. Izberite [Connection Settings/Nastavitve povezave] in pritisnite OK.

 3. Izberite [Other/Drugo] in pritisnite OK.

 4. Izberite [Direct Connection/Neposredna povezava] in pritisnite OK.

 5. Izberite [On/Vklop] in pritisnite OK.

 6. Spremenite geslo.

  • Prikaže se trenutno geslo. Po potrebi prilagodite geslo in pritisnite gumb OK.
  • Pritisnite gumb Gumb za meni za vstop v zaslon za vpisovanje.
  • Prikaže se zgornji zaslon. Povežite se s pametnim telefonom ali fotoaparatom.
  • Ko zaključite nastavitve za [Direct Connection/Neposredna povezava], jih lahko uporabljate za vse naknadne povezave.

Opomba

 • SELPHY lahko s pametnim telefonom ali fotoaparatom povežete tudi prek brezžičnega usmerjevalnika ().