Funkcije GPS

S pomočjo pametnega telefona, povezanega v par prek Bluetootha, lahko posnetke z uporabo GPS-a označite z geografskimi podatki (na primer zemljepisno širino, dolžino in višino).

Na pametnem telefonu vključite storitve določanja lokacije.

Opozorilo

 • Zaradi narave GPS običajno nadmorska višina ni tako natančna kot sta geografska dolžina in širina.
 • Posnetki morda ne bodo označeni z geografskimi podatki, takoj ko vključite fotoaparat.
 • Države/regije, ki dovoljujejo uporabo funkcij GPS

 • Uporaba funkcij GPS je v nekaterih državah in regijah prepovedana, nezakonita uporaba pa je lahko v skladu z lokalnimi ali državnimi predpisi kršitev zakona. Da bi preprečili kršitev predpisov uporabe sistema GPS, na spletni strani Canona preverite države, kjer je uporaba dovoljena. Upoštevajte, da Canon ne prevzema odgovornosti za težave, ki so posledica uporabe funkcij GPS v drugih državah ali regijah.

  • Ker je lahko v nekaterih državah ali regijah uporaba funkcij GPS omejena, na lokacijah, kjer nameravate uporabljati fotoaparat, upoštevajte tamkajšnje veljavne zakone in predpise. Bodite še posebej previdni pri uporabi funkcij GPS v tujini.
  • Bodite previdni pri uporabi funkcij GPS na krajih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana.
  • S pomočjo podatkov o lokacijah na vaših slikah ali filmih, označenih z geografskimi podatki, vas lahko poiščejo ali identificirajo drugi ljudje. Bodite previdni pri deljenju geografsko označenih slik, filmov ali GPS dnevniških datotek, ko na primer prenašate te datoteke na splet, kjer jih lahko vidi mnogo ljudi.

Nastavitve GPS

 1. Zaženite Camera Connect.

 2. Izberite [Brezžično komuniciranje: GPS settings/Brezžično komuniciranje: Nastavitve GPS].

 3. Izberite [GPS via mobile/GPS prek mobil. telef.].

  • Izberite [Enable/Omogoči].
 4. Naredite posnetek.

  • Preverite, ali je na fotoaparatu prikazana ikona [Bluetooth].
  • Izberite [GPS information display/Prikaz podatkov GPS] in pred fotografiranjem preverite, ali so podatki GPS prikazani.
  • Posnetki so zdaj označeni z geografskimi podatki.
  • Od zdaj dalje bodo posnetki, zajeti pri delujoči aplikaciji Camera Connect, označeni z geografskimi podatki.

Opomba

 • Podatki o lokaciji, dodani filmu, so dobljeni že, ko začnete snemati.
 • V okviru [GPS information display/Prikaz podatkov GPS] lahko preverite podatke o lokaciji, ki so dodani posnetkom. Podatki o zemljepisni širini, dolžini, nadmorski višini in [UTC] (datum in čas fotografiranja) so navedeni od zgoraj navzdol.
 • [UTC]: koordinirani univerzalni čas; v osnovi enak griniškemu času
 • Znak [---] je prikazan namesto numerične vrednosti za postavke, ki na vašem pametnem telefonu niso na voljo ali za postavke, ki niso pravilno zabeležene.
 • Sprejem GPS signala lahko v nekaterih primerih traja dalj časa.