Uporaba fotoaparata kot daljnogleda z enim objektivom

  1. Povečajte sliko.

    • Z vsakim pritiskom na gumb Zumiranje preklopite med tremi ravnmi povečave.
  2. Izostrite predmet.

    • Do polovice pritisnite na gumb zaklopa za izostritev.

Opomba

  • Fotoaparat se samodejno izključi, če ga pustite mirovati toliko časa, kot je to nastavljeno v [Nastavitev fotoaparata: Viewfinder off/Nastavitev fotoaparata: Iskalo izključeno] ().