Jezik

  1. Izberite [Nastavitev fotoaparata: LanguageJezik/Nastavitev fotoaparata: JezikJezik].

    • Za nastavitev jezika vnaprej izberite [Nastavitev fotoaparata: LanguageJezik/Nastavitev fotoaparata: JezikJezik].
  2. Nastavite želeni jezik.

Opomba

  • Ko prvič vključite fotoaparat, je jezik nastavljen na angleški jezik.