O teh Navodilih

Ikone v navodilih

SET Označuje gumb Nastavitev.
  • Za ponazoritev gumbov ali nastavitvenih položajev uporabljamo v navodilih iste ikone ali prikaze kot na gumbih na fotoaparatu in v iskalu.
Povezava Povezava na strani s sorodnimi temami.
Pozor

Opozorilo za preprečevanje težav pri fotografiranju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije.

Osnovne predpostavke za navodila za uporabo in vzorčne fotografije

  • Navodila veljajo za fotoaparat z vključenim napajanjem ().
  • Predpostavljamo, da so vse nastavitve v menijih nastavljene na privzete vrednosti.
  • Vzorčne fotografije v teh navodilih so namenjene izključno za potrebe ponazoritve.