Zunanje merjenje osvetlitve z bliskavico

Vgrajeno tipalo za zunanje merjenje svetlobe na Speedlite bliskavici v realnem času meri svetlobo bliska, ki se odbija od predmeta, in samodejno ustavi sproženje bliskavice, ko je dosežena standardna osvetlitev.

Funkcijo "samodejnega zunanjega merjenja svetlobe bliskavice" lahko uporabljate s fotoaparati EOS DIGITAL, ki so bili izdelani od vklj. leta 2007 dalje. Funkcijo "ročnega zunanjega merjenja osvetlitve z bliskavico" lahko uporabljate z vsemi EOS fotoaparati.

Ext.A: Samodejna zunanja osvetlitev z bliskavico

Fotografirate lahko v popolnoma samodejnem načinu bliskavice. Izhodna moč bliskavice je prilagojena samodejno v skladu z ISO občutljivostjo in zaslonko, nastavljenima na fotoaparatu.

 1. S krmilnim gumbom izberite MODE/NAČIN.

 2. Nastavite način bliskavice na Ext.A.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Ext.A, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Ko pritisnete gumb zaklopa na fotoaparatu do polovice, je prikazan efektivni doseg bliskavice (1).

Opomba

 • Če je nastavljena možnost Ext.A, lahko opravite popravek osvetlitve z bliskavico () in fotografirate s funkcijo FEB ().

Ext.M: Ročna zunanja osvetlitev z bliskavico

Speedlite lahko nastavite ročno z ISO občutljivostjo in zaslonko, ki ju izberete na fotoaparatu. Izhodna moč bliskavice je prilagojena samodejno v skladu z ISO občutljivostjo in zaslonko, ki ste ju nastavili.

 1. S krmilnim gumbom izberite MODE/NAČIN.

 2. Nastavite način bliskavice na Ext.M.

  • Pritisnite krmilni gumb gor, dol, levo ali desno ali zavrtite Izbirni regulator in izberite Ext.M, nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
 3. Nastavite isto ISO občutljivost na fotoaparatu.

  • Pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete postavko (1), nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali z vrtenjem Izbirni regulator, da nastavite občutljivost ISO, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • ISO občutljivost lahko nastavite znotraj razpona ISO 25 do ISO 819200 v korakih po 1/3 stopnje.
 4. Nastavite isto zaslonko na fotoaparatu.

  • Pritisnite krmilni gumb gor / dol / levo / desno ali zavrtite Izbirni regulator, da izberete postavko (2), nato pritisnite na krmilni gumb navpično navzdol.
  • Potisnite krmilni gumb proti levi ali desni ali zavrtite Izbirni regulator, da nastavite vrednost zaslonke, nato pritisnite krmilni gumb navpično navzdol.
  • Prikazan je efektivni doseg bliskavice v skladu s predhodno nastavljeno ISO občutljivostjo in vrednostjo zaslonke.

Opomba

 • Če fotografirate z nastavitvijo Ext.M in sta sinhronizacijska terminala na fotoaparatu in na Speedlite povezana s komercialnim sinhronizacijskim kablom, lahko fotografirate brez pritrjene bliskavice na fotoaparatu.
 • Četudi povežete drugo bliskavico Speedlite na sinhronizacijski terminal Speedlite s sinhronizacijskim kablom, se bliskavica ne bo sprožila.