Funkcie okna Zoom View (Zobrazenie Zoom)

 1. (1)(2)(3)(4)Posúvanie pozície zobrazenia
 2. (5)Ovládacie prvky 2
 3. (6)Otočenie snímky
 4. (7)Zobrazenie/skrytie bodov AF
 5. (8)Nastavenie farebnej teploty
 6. (9)Ovládacie prvky 1
 7. (10)Voľba vyváženia bielej ()
 8. (11)Vyváženie bielej kliknutím
 1. (12)Režim AF ()
 2. (13)Ovládanie objektívu ()
 3. (14)Kontrola hĺbky poľa ()
 4. (15)Zobrazenie/skrytie ovládacích prvkov 1
 5. (16)Poloha zväčšeného zobrazenia
 6. (17)Zatvorenie okna
 7. (18)Zväčšenie zobrazenia