Ukončenie nástroja EU

 1. Kliknite na tlačidlo [Quit/Ukončiť].

 2. Vypnite fotoaparát.

  • Odpojte prepojovací kábel od fotoaparátu a počítača, ak sú prepojené káblom.

Upozornenie

 • Pri odpájaní držte prepojovací kábel vždy za konektory.

 • Program prieskumu nástroja EOS Utility

  Spoločnosť Canon žiada používateľov o účasť v programe, v rámci ktorého sa do spoločnosti Canon (v Číne do schválenej výskumnej spoločnosti) cez internet odosielajú údaje o používaní produktov Canon.

  Spoločnosť Canon využíva tieto informácie na plánovanie a vývoj produktov, ktoré lepšie vyhovujú potrebám zákazníkov.

  Aj ak svoju účasť v programe odsúhlasíte, môžete to kedykoľvek zmeniť na karte [Survey/Prieskum] v predvoľbách ().