Používanie fotoaparátu ako monokulára

  1. Priblížte obraz.

    • Každým stlačením tlačidla Zoom prepnete medzi troma úrovňami priblíženia.
  2. Zaostrite na objekt.

    • Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.

Poznámka

  • Fotoaparát sa automaticky vypne po čase nečinnosti nastavenom v položke [Nastavenie: Viewfinder off/Vypnutý hľadáčik] ().