Prispôsobenie pomocou osobných funkcií

P.Fn-01: Sýtosť panela LCD (Sýtosť panela LCD)

Sýtosť panela LCD je možné nastaviť v 5 krokoch.

P.Fn-02: Rýchly blesk (Rýchly blesk)

Môžete nastaviť, či sa má spustiť blesk (Rýchly blesk), keď indikátor pripravenosti blesku stále bliká na červeno (pred úplným nabitím), takže sa bude čakať na nabitie kratšiu dobu.

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

Upozornenie

 • Použitie rýchleho blesku pri sériovom snímaní () môže spôsobiť podexponovanie v dôsledku zníženého výkonu blesku.

P.Fn-03: Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní (Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní)

Môžete nastaviť, či sa má spustiť blesk Speedlite pripojený k fotoaparátu pri prepojenom snímaní (). Nastavte pre každý blesk Speedlite použitý pri prepojenom snímaní.

 • 0: OFF (Vypnuté)

  Počas prepojeného snímania sa blesk Speedlite nespustí.

 • 1: ON (Zapnuté)

  Blesk Speedlite sa počas prepojeného snímania spustí.

Upozornenie

 • Spoločné spustenie viacerých bleskov Speedlite pri prepojenom snímaní môže zabrániť vhodnej expozícii alebo spôsobiť nerovnomernú expozíciu.

P.Fn-04: Zmena nastavení pomocou voliča (Zmena nastavení pomocou voliča)

Môžete si vybrať, či chcete povoliť priamu konfiguráciu druhov funkcií zobrazených na obrázku dole jednoduchým otáčaním voliča Výberový volič na obrazovkách, ako je táto, na ktoré sa dostanete stlačením tlačidla Výber/nastavenie.

 • 0: OFF (Vypnuté)

  Normálny spôsob obsluhy.

 • 1: ON (Zapnuté)

  Umožňuje výber možností nastavenia (hodnota kompenzácie expozície blesku, výkon manuálneho blesku, ovládanie skupín spustenia, pomer výkonu blesku, režimy blesku pri skupinovej aktivácii a skupiny spustenia prijímača) pomocou krížových tlačidiel Krížové tlačidlá a priamu konfiguráciu jednoduchým otáčaním voliča Výberový volič