Nastavenia funkcií blesku pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu

Táto kapitola opisuje postup nastavenia funkcií blesku pomocou obrazovky ponuky fotoaparátu.

Upozornenie

  • Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo režim Základnej zóny, činnosti opísané v tejto kapitole nie sú dostupné. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná AE Program AE Priorita uzávierky AE Priorita clony AE Manuálne nastavenie expozície bulb (Režim Bulb) (Rozšírená zóna snímania).