Utilizare SELPHY Photo Layout

Instalaţi SELPHY Photo Layout pe smartphone şi folosiţi-l pentru conectare la SELPHY.

Efectuaţi acest pas după ce urmaţi paşii de la Pornirea imprimantei.

 1. Instalaţi aplicaţia.

  • Scanaţi codul QR de pe monitor cu smartphone-ul pentru a accesa site-ul.
  • Apăsaţi OK. Smartphone-ul se conectează la următorul site.

  Ecran Smartphone

  • Instalaţi SELPHY Photo Layout pe smartphone.
 2. Stabiliţi o conexiune.

  • Porniţi SELPHY Photo Layout, alegeţi [SELPHY CP1500] pe ecranul pentru selectarea imprimantei şi apoi urmaţi instrucţiunile afişate.
  • Apăsaţi OK.
  • După ce apare ecranul pentru scanarea codului QR în SELPHY Photo Layout, scanaţi codul QR de pe monitor.
  • Apăsaţi OK.
 3. Imprimaţi.

  • Imprimaţi din SELPHY Photo Layout.

Atenţie

 • Nu trageţi niciodată afară caseta pentru hârtie, deschideţi capacul compartimentului cartuşului sau îndepărtaţi cardul de memorie în timp ce puteţi auzi sunetele operării imprimantei imediat dupa pornirea acesteia. Acest lucru poate deteriora imprimanta.
 • Pentru a anula imprimarea începută, apăsaţi întotdeauna Buton înapoi. Nu puteţi anula imprimarea prin apăsarea Buton alimentare şi deconectarea imprimantei de la sursa de energie electrică poate duce la deteriorarea acesteia.

Notă

 • Ecranul [Install the app] (Instalaţi aplicaţia) nu este afişat la pasul 1 decât dacă este prima dată când porniţi imprimanta SELPHY. Pentru a accesa, scanaţi codul QR cu smartphone-ul aşa cum este descris în Manuale cu instrucţiuni şi SELPHY Photo Layout.
 • Dacă nu puteţi scana codul QR la pasul 2, atingeţi [Manual Registration] (Înregistrare manuală) pe ecranul de scanare din SELPHY Photo Layout şi introduceţi ID şi parola afişată pe SELPHY când apăsaţi Buton Meniu.

Conectare alte Smartphone-uri

Puteţi imprima şi din alte smartphone-uri folosind SELPHY Photo Layout.

După ce apare ecranul pentru scanarea codului QR pentru conectare la imprimantă în SELPHY Photo Layout, afişaţi codul QR pe monitor şi scanaţi-l după cum urmează.

 1. Alegeţi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

 2. Alegeţi [Display Wi-Fi status] (Afişare stare Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

 3. Scanaţi codul QR cu smartphone-ul.