Ghid de depanare

Dacă aveţi vreo problemă cu aparatul, citiţi mai întâi Ghidul de depanare. În cazul în care nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor din Ghidul de Depanare, adresaţi-vă dealer-ului sau celui mai apropiat Centru Service Canon.

Probleme cu alimentarea

Nu se poate încărca aparatul.

Aparatul nu funcţionează nici când este pornit.

 • Încărcaţi aparatul foto ().

Lumina indicatorului este aprinsă sau clipeşte când aparatul este oprit.

 • Lumina indicatorului va rămâne aprinsă sau va continua să clipească timp de câteva secunde, dacă alimentarea cu energie se opreşte în timp ce o imagine este înregistrată pe card. Când înregistrarea imaginilor s-a terminat, alimentarea se va opri în mod automat.

Bateria se descarcă repede.

 • Este recomandat să folosiţi aparatul când este complet încărcat ().
 • Următoarele operaţiuni reduc durata de utilizare a bateriei şi numărul de cadre disponibile.

  • Filmarea pentru o perioadă mai mare de timp
  • Utilizarea funcţiilor de comunicare wireless.

Aparatul se opreşte singur.

 • Este activată o funcţie pentru economie energie ().

Probleme referitoare la fotografiere

Nu puteţi realiza sau înregistra imagini.

 • Asiguraţi-vă că aţi introdus cardul în mod corespunzător ().
 • În cazul în care cardul este plin, înlocuiţi cardul sau ştergeţi imaginile care nu sunt necesare (, ).
 • Dezactivaţi Wi-Fi înainte de înregistrarea filmelor. Filmele nu pot fi înregistrate în timp ce sunteţi conectat prin Wi-Fi.

Cardul nu poate fi folosit.

Imaginea este defocalizată sau mişcată.

 • Pentru a împiedica tremurul aparatului, apăsaţi uşor butonul declanşator (, ).

[Restricţii la filmare] este afişat.

 • [Restricţii la filmare] Poate fi afişat după înregistrarea repetată a filmelor sau dacă menţine aparatul foto în modul stand by pentru filmare pentru perioade extinse de timp. Aparatul se opreşte automat după aprox. 3 min. dacă veţi continua înregistrarea în timp ce este afişat [Restricţii la filmare]. Când este afişat [Restricţii la filmare], opriţi aparatul şi permiteţi-i să se răcească.

În timpul filmării, simbolul roşu Avertisment temperatură roşu este afişat.

 • Acest lucru indică faptul că temperatura internă a aparatului este crescută. Simbolul roşu [Avertisment temperatură roşu] indică faptul că filmarea se va termina în curând în mod automat.

Filmarea se opreşte singură.

 • Dacă viteza de scriere pe card este lentă, filmarea se poate opri automat. Pentru detalii despre carduri care pot înregistra filme, consultaţi Carduri care pot înregistra filme. Pentru a afla viteza de scriere a cardului, accesaţi site-ul web al producătorului de carduri.
 • Formataţi cardul dacă viteza de scriere sau citire a cardului vi se pare redusă ().
 • Filmarea se opreşte automat la 9 min. şi 59 sec.

Imaginea are un tremur sau apar dungi orizontale în timpul filmării.

 • Flicker, dungile orizontale (zgomot) sau expunerile neregulate pot fi cauzate de lumina fluorescentă, de becurile LED sau de alte surse de lumină în timpul filmării. De asemenea, modificările de expunere (luminozitate) sau tonul de culoare ar putea fi înregistrate.

Subiectul apare distorsionat în timpul filmării.

 • Dacă deplasaţi aparatul la stânga sau la dreapta (panning) sau filmaţi un subiect în mişcare, imaginea ar putea apărea distorsionată.

Nu pot realiza fotografii în timpul filmării.

 • Nu puteţi face fotografii în timpul filmării. Opriţi filmarea înainte de fotografiere.

Probleme cu funcţiile wireless

Nu se poate cupla cu un smartphone.

 • Folosiţi un smartphone compatibil cu Bluetooth Versiunea 4.2 sau una mai nouă.
 • Porniţi Bluetooth din ecranul de setări al smartphone-ului.
 • Cuplarea cu aparatul nu este posibilă din ecranul de setări Bluetooth al smartphone-ului. Este nevoie ca aplicaţia dedicată Camera Connect (gratuită) să fie instalată pe smartphone ().
 • Cuplarea cu un smartphone anterior nu este posibilă dacă informaţiile despre cuplare înregistrate pentru alt aparat rămân pe smartphone. În acest caz, înlăturaţi înregistrarea aparatului în setările Bluetooth de pe smartphone şi încercaţi din nou cuplarea ().

Operaţiunile precum fotografierea şi redarea nu sunt posibile.

 • Este posibil ca operaţiunile precum fotografierea şi redarea să nu fie posibile în timpul conexiunii Wi-Fi. Închideţi conexiunea Wi-Fi, apoi realizaţi operaţiunea.

Nu se poate reconecta la un smartphone.

 • Chiar dacă folosiţi acelaşi aparat şi acelaşi smartphone, dacă aţi modificat setările sau aţi selectat o altă setare, este posibil ca reconectarea să nu se realizeze. În acest caz, ştergeţi setările pentru conectarea aparatului din setările Wi-Fi de pe smartphone şi setaţi din nou conexiunea.
 • Este posibil să nu se realizeze conexiunea dacă este pornit Camera Connect în timp ce setaţi din nou conexiunea. În acest caz, închideţi Camera Connect pentru un moment şi porniţi-o din nou.

Probleme de operare

Operarea aparatului este ciudată. Butoanele nu răspund.

 • Este posibil să fi apărut o eroare internă. Opriţi forţat aparatul dacă ţineţi apăsate împreună butoanele Meniu şi Înregistrare filme pentru 8 sec. Aşteptaţi puţin înainte să reporniţi aparatul prin apăsarea butonului de alimentare.

Probleme la afişare

Data şi ora fotografierii afişate sunt incorecte.

 • Verificaţi dacă sunt setate data şi ora corecte ().
 • Verificaţi fusul orar şi ora de vară ().

Probleme la redare

Fotografiile şi filmele nu pot fi redate.

 • Este posibil ca aparatul să nu poată reda imaginile realizate cu alt aparat.
 • Filmele editate cu ajutorul calculatorului nu pot fi redate de aparat.

În timpul redării filmelor se pot auzi sunetele de operare şi sunete mecanice.

 • Dacă sunt realizate operaţiuni pe aparat în timpul filmării, microfonul încorporat al aparatului poate înregistra şi sunetele de operare ale aparatului.

Filmul pare că îngheaţă temporar.

 • Dacă apare o modificare semnificativă a nivelului expunerii în timpul filmării, înregistrarea se va opri momentan până când luminozitatea se stabilizează.