Fotografiere şi filmare

Acest capitol descrie înregistrarea şi prezintă setările de meniu pentru înregistrare (fila [Fotografiere şi filmare]).